Typy dodatków

Na tej stronie znajdziesz ogólne omówienie 2 typów dodatków, które możesz tworzyć: dodatków do Google Workspace i dodatków do edytora. Te typy dodatków różnią się między sobą pod względem zakresu aplikacji, sposobu ich tworzenia i ograniczeń.

Dodatki do Google Workspace

Dodatki do Google Workspace to najnowsza generacja dodatków, które zapewniają wiele funkcji, takich jak:

 • Utwórz tylko jeden dodatek do wielu aplikacji Google Workspace: zamiast osobnych dodatków do Gmaila, Kalendarza, Dysku i edytorów możesz utworzyć jeden dodatek do Google Workspace i nim zarządzać.

 • Zwiększenie świadomości marki: ikony dodatków są domyślnie widoczne w panelu po prawej stronie aplikacji hostującej dodatek.

 • Tworzenie strony głównej: możesz utworzyć osobne strony główne dla każdej aplikacji Google Workspace, którą rozszerza Twój dodatek, lub użyć tej samej strony głównej dla wielu aplikacji.

 • Odzwierciedlanie kontekstu użytkownika w dodatku: dodatek do Google Workspace możesz tak zaprojektować, aby wyświetlał interfejsy specyficzne dla jego aplikacji hostującej. Dodatek może na przykład wyświetlać informacje z e-maila lub wydarzenia w kalendarzu albo sugerować działanie na podstawie bieżącej strony aplikacji Google Workspace.

 • Użyj standaryzowanych interfejsów: twórz interfejsy użytkownika z wbudowanych elementów widżetów udostępnionych przez usługę Apps Script Card. Do definiowania tych interfejsów nie potrzeba wiedzy z zakresu HTML i CSS.

 • Rozszerzanie klientów korzystających z komputerów i urządzeń mobilnych w Gmailu: jeśli dodatek do Google Workspace rozszerza Gmaila, możesz go używać zarówno w wersji Gmaila na komputery, jak i na urządzenia mobilne. Jeśli utworzysz dodatek do Google Workspace, który rozszerza Gmaila, nie musisz projektować osobnej wersji tego dodatku na urządzenia mobilne. Wszędzie używa się tego samego interfejsu.

 • Użyj preferowanego środowiska wykonawczego. Zamiast Apps Script możesz tworzyć dodatki do Google Workspace, korzystając z preferowanej infrastruktury hostingowej, łańcucha narzędzi programistycznych, systemu kontroli źródła, języka programowania i bibliotek kodu. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tworzenie dodatku w dowolnym języku kodowania

Dodatki do edytora

Dodatki do Edytora umożliwiają rozszerzenie jednej z aplikacji Edytora Google, takich jak Dokumenty, Arkusze, Prezentacje lub Formularze. Każdy typ dodatku do Edytora (np. dodatki do Arkuszy) może mieć własny zestaw funkcji, ograniczeń i specjalnych wymagań związanych z danym typem. Podczas tworzenia dodatków do edytora należy pamiętać o tych specyfikach. Więcej informacji na temat dodatków dla określonych edytorów znajdziesz w odpowiednich sekcjach:

Dodatki do Edytora mogą zautomatyzować typowe zadania edytora, takie jak tworzenie, edytowanie, formatowanie i przenoszenie danych między aplikacjami. Interfejsy dodatku Edytor można łatwo dostosować do wykonywanych zadań.

Dodatki do Edytora działają inaczej niż dodatki do Google Workspace pod tymi względami:

 • Dodatki do Edytora mogą tworzyć interfejsy składające się z elementów menu, okien i pasków bocznych. Okna dodatków i paski boczne są zdefiniowane w standardowym języku HTML i CSS.
 • Dodatki do Edytora mają specjalne reguły autoryzacji, ponieważ tworzą, modyfikują lub w inny sposób korzystają z plików na Dysku Google. Podczas tworzenia tego dodatku do Edytora musisz zapoznać się z cyklem autoryzacji dodatku do edytora.
 • Pliki tworzone i aktualizowane w każdym edytorze mają określone struktury. Na przykład prezentacje w Prezentacjach Google składają się ze stron, które mogą być slajdami, elementami głównymi lub układami. Trzeba znać strukturę plików, ponieważ dodatki często używają ich podczas odczytywania lub edytowania plików.
 • Dodatki do Edytora działają tylko w klientach na komputer – nie działają na urządzeniach z Androidem ani iOS.
 • Dodatki do edytora muszą być zaimplementowane w Apps Script.