Typy dodatków

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Na tej stronie znajdziesz ogólny opis 2 typów dodatków, które możesz utworzyć: Dodatki do Google Workspace i Dodatki do edytora. Typy tych dodatków zależą od tego, jakie aplikacje rozszerzają, jak są tworzone i jakie mają ograniczenia.

Dodatki do Google Workspace

Dodatki do Google Workspace to najnowsza wersja dodatków, która zapewnia wiele możliwości, w tym:

 • Utwórz jeden dodatek do wielu aplikacji Google Workspace: zamiast osobnych dodatków do Gmaila, Kalendarza, Dysku i Edytorów, możesz utworzyć jeden dodatek do Google Workspace i zarządzać nim.

 • Budowanie świadomości marki: ikony dodatków są domyślnie widoczne w panelu bocznym po prawej stronie w aplikacjach hosta dodatku.

 • Utwórz strony główne: możesz utworzyć stronę główną dla każdej aplikacji Google Workspace, którą ma Twój dodatek, lub użyć tej samej strony głównej dla wielu aplikacji.

 • Informacje o dodatku użytkownika do dodatku: możesz zaprojektować dodatek do Google Workspace, który będzie wyświetlał interfejsy określone przez aplikację hosta dodatku. Na przykład może on wyświetlać informacje z e-maila lub wydarzenia w kalendarzu albo proponować działania na podstawie bieżącej strony aplikacji Google Workspace.

 • Używaj standardowych interfejsów: twórz interfejsy użytkownika z wbudowanych elementów widżetu oferowanych przez usługę Apps Script Card. Do zdefiniowania tych interfejsów nie potrzebujesz doświadczenia w kodzie HTML ani CSS.

 • Rozszerzanie liczby klientów na komputerach i urządzeniach mobilnych w Gmailu: jeśli dodatek do Google Workspace obejmuje Gmaila, możesz go używać zarówno w Gmailu, jak i w wersji na komputery. Jeśli tworzysz dodatek do Google Workspace, który obejmuje Gmaila, nie musisz tworzyć osobnej wersji dodatku na urządzenia mobilne. Ten sam interfejs jest używany wszędzie.

 • Użyj wybranego środowiska wykonawczego. Alternatywą dla Apps Script jest opracowanie dodatków do Google Workspace z preferowaną infrastrukturą hostingową, łańcuchem narzędzi programistycznych, systemem kontroli źródła, językiem kodowania i bibliotekami kodu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie dodatku w dowolnym języku kodowania.

Dodatki do edytora

Dodatki do edytora rozszerzają jedną z aplikacji edytorów Google, takich jak Dokumenty, Arkusze, Prezentacje lub Formularze. Każdy rodzaj dodatku do Edytora (np. dodatki do Arkuszy) może mieć własny zestaw funkcji, ograniczeń i specjalnych właściwości. Podczas tworzenia dodatków do Edytora Google Ads ważne jest, aby rozumieć te szczegóły dotyczące konkretnego edytora. Więcej informacji o dodatkach do poszczególnych edytorów znajdziesz w odpowiednich sekcjach:

Dodatki do Edytora mogą automatyzować typowe zadania edytora, takie jak tworzenie, edytowanie, formatowanie i przenoszenie danych między aplikacjami. Interfejsy dodatku do Edytora Google można łatwo dostosować do bieżących zadań.

Dodatki do Edytora Google Workspace działają inaczej niż dodatki do Google Workspace:

 • Dodatki do Edytora mogą tworzyć interfejsy składające się z elementów menu, okien i pasków bocznych. Dodatkowe okna i paski boczne są zdefiniowane w standardowym formacie HTML i CSS.
 • Dodatki do edytora mają specjalne reguły autoryzacji, bo pozwalają tworzyć, modyfikować lub w inny sposób korzystać z plików na Dysku Google. Podczas tworzenia dodatku do Edytora Google Ads ważne jest, aby zrozumieć cykl życia autoryzacji dodatku do edycji.
 • Pliki utworzone i zaktualizowane w każdym edytorze mają określone struktury. Na przykład prezentacje w Prezentacjach Google składają się ze stron, które mogą być slajdami, wzorcami lub układami. Należy znać ich strukturę, ponieważ dodatki są często używane do odczytywania lub edytowania plików.
 • Dodatki do edytora działają tylko w klientach na komputerze – nie na urządzeniach z Androidem ani z iOS.
 • Dodatki do Edytora należy tworzyć w Apps Script.