Typy dodatków

Na tej stronie znajdziesz ogólny opis 2 typów dodatków, które możesz tworzyć: Dodatki do Google Workspace i Dodatki do edytora. Te typy dodatków różnią się między innymi rozszerzającymi aplikacje, sposobem ich tworzenia i ograniczeniami.

Dodatki do Google Workspace

Dodatki do Google Workspace to najnowsza generacja dodatków, które zapewniają wiele możliwości, w tym:

 • Utwórz tylko jeden dodatek do wielu aplikacji Google Workspace: zamiast oddzielnych dodatków do Gmaila, Kalendarza, Dysku i edytorów możesz utworzyć jeden dodatek do Google Workspace i nim zarządzać, aby rozbudować wiele aplikacji Google Workspace.

 • Zwiększaj świadomość marki: ikony dodatków są domyślnie widoczne w panelu po prawej stronie aplikacji hosta dodatku.

 • Utwórz stronę główną: możesz utworzyć stronę główną dla każdej aplikacji Google Workspace, która obejmuje Twój dodatek, albo użyć tej samej strony głównej w przypadku wielu aplikacji.

 • Odzwierciedlanie kontekstu użytkownika w dodatku: możesz zaprojektować dodatek do Google Workspace tak, aby pokazywał interfejsy, w których jest zainstalowana aplikacja hosta tego dodatku. Dodatek może na przykład wyświetlać informacje z e-maila lub wydarzenia w kalendarzu albo proponować działanie na podstawie bieżącej strony aplikacji Google Workspace.

 • Używaj standardowych interfejsów: twórz interfejsy użytkownika dzięki wbudowanym elementom widżetów udostępnianym przez usługę Apps Script Card. Do zdefiniowania tych interfejsów nie jest konieczna znajomość języka HTML ani CSS.

 • Rozszerzanie możliwości Gmaila na komputerach i urządzeniach mobilnych: jeśli dodatek do Google Workspace rozszerza Gmaila, możesz z niego korzystać zarówno w wersji Gmaila na komputery, jak i na urządzenia mobilne. Jeśli tworzysz dodatek do Google Workspace, który rozszerza Gmaila, nie musisz projektować osobnej wersji dodatku na urządzenia mobilne. Ten sam interfejs jest używany wszędzie.

 • Użyj preferowanego środowiska wykonawczego Alternatywą dla Apps Script jest tworzenie dodatków do Google Workspace z preferowaną infrastrukturą hostingową, łańcuchem narzędzi programistycznych, systemem kontroli źródła, językiem kodowania i bibliotekami kodu. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat tworzenia dodatku w dowolnym języku kodowania.

Dodatki do Edytora

Dodatki do edytorów rozszerzają działanie jednej z aplikacji edytorów Google, takich jak Dokumenty, Arkusze, Prezentacje czy Formularze. Każdy dodatek do Edytora (np. dodatki do Arkuszy) może mieć własny zestaw funkcji specyficznych dla danego typu, a także ograniczeń i specjalnych uwag. Przy tworzeniu dodatków do edytora ważne jest zapoznanie się z tymi informacjami. Więcej informacji o dodatkach dla konkretnych edytorów znajdziesz w odpowiednich sekcjach:

Dodatki do edytora mogą zautomatyzować typowe zadania edytora, takie jak tworzenie, edytowanie, formatowanie i przenoszenie danych między aplikacjami. Dodatki do edytora można bardzo łatwo dostosować do bieżących zadań.

Dodatki do edytora działają inaczej niż dodatki do Google Workspace. Aby to zrobić:

 • Dodatki do Edytora mogą tworzyć interfejsy składające się z elementów menu, okien dialogowych i pasków bocznych. Okna i paski dodatkowe dodatków definiuje się przy użyciu standardowych HTML i CSS.
 • Dodatki do edytora mają specjalne reguły autoryzacji, ponieważ tworzą, modyfikują lub wchodzą w interakcję z plikami na Dysku Google. W trakcie opracowywania dodatku do Edytora AdWords ważne jest zapoznanie się z cyklem autoryzacji dodatku do edycji.
 • Pliki utworzone i zaktualizowane w każdym edytorze mają określone struktury. Na przykład prezentacje w Prezentacjach Google mogą zawierać strony, które mogą być slajdami, wzorcami lub układami. Warto zapoznać się ze strukturami plików, ponieważ dodatki często komunikują się z nimi podczas odczytywania lub edytowania plików.
 • Dodatki do Edytora działają tylko na komputerach z Androidem, a nie na urządzeniach z Androidem i iOS.
 • Dodatki do edytora muszą być utworzone w Apps Script.