Dokumentacja interfejsu Google Workspace Add-ons API

W tej sekcji znajdziesz zasoby, z których możesz korzystać podczas tworzenia dodatków do Google Workspace.

Zasoby REST i RPC

W przypadku dodatków do Google Workspace zaimplementowanych za pomocą punktów końcowych HTTP możesz nimi zarządzać za pomocą interfejsu Google Workspace Add-ons API.

  • Określ znacznik karty swojego dodatku.
  • Tworzenie wdrożeń.
  • Twórz wdrożenia i zarządzaj nimi za pomocą narzędzi wiersza poleceń.
  • Zarządzaj uprawnieniami do wdrażania za pomocą szczegółowych uprawnień Cloud IAM.
  • Przyznaj uprawnienia do wdrażania kontom usługi lub zwykłym użytkownikom.