Dodatki do Google Workspace

Dodatki to niestandardowe aplikacje, które integrują się z aplikacjami Google Workspace.

Kompilacja w dowolnym środowisku wykonawczym

Dodatki możesz programować za pomocą preferowanej infrastruktury hostingowej, łańcucha narzędzi programistycznych, systemu kontroli źródła, języka programowania i bibliotek kodu.

Dodatki do Google Workspace utworzone w dowolnym środowisku wykonawczym muszą zwracać odpowiednio sformatowany plik JSON, aby interfejs mógł być renderowany jako karty. Następnie możesz używać Google Workspace Add-ons API do tworzenia wdrożeń dodatków i zarządzania nimi.

Kompilacja w Google Apps Script

Ta dokumentacja wyjaśnia, jak utworzyć i wdrożyć dodatek Google Workspace w dowolnym środowisku wykonawczym. Aby tworzyć i wdrażać dodatki w Google Apps Script, zapoznaj się z dokumentacją Apps Script.

Google Workspace Add-ons API

Za pomocą interfejsu Google Workspace Add-ons API możesz:

  • Automatyzuj testowanie i wdrażanie.
  • Wykonywanie zadań w tle przy użyciu usługi hostingu dodatku.
  • Twórz wdrożenia i zarządzaj nimi za pomocą narzędzi wiersza poleceń.
  • Zarządzaj uprawnieniami do wdrażania dla kont usługi lub zwykłych użytkowników z zaawansowanymi uprawnieniami Cloud IAM.

Wypróbuj krótkie wprowadzenie

Aby szybko sprawdzić, jak działa dodatek w dowolnym środowisku wykonawczym, skorzystaj z tego 5-minutowego krótkiego wprowadzenia.