Class ThemeColor

ThemeColor

Kolor odnoszący się do wpisu w ColorScheme strony.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getColorType()ColorTypeSprawdź rodzaj tego koloru.
getThemeColorType()ThemeColorTypePobierz typ koloru motywu.

Szczegółowa dokumentacja

getColorType()

Sprawdź rodzaj tego koloru.

Powroty

ColorType – typ koloru.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getThemeColorType()

Pobierz typ koloru motywu.

Powroty

ThemeColorType

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations