Class ColorScheme

ColorScheme

Schemat kolorów definiuje mapowanie elementów ThemeColorType na rzeczywiste kolory używane do ich renderowania.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getConcreteColor(theme)ColorZwraca konkretny element (Color) powiązany z elementem ThemeColorType w tym schemacie koloru.
getThemeColors()ThemeColorType[]Zwraca listę wszystkich możliwych typów kolorów motywu w schemacie kolorów.
setConcreteColor(type, color)ColorSchemeUstawia wybrany kolor dla elementu ThemeColorType w tym schemacie kolorów.
setConcreteColor(type, red, green, blue)ColorSchemeUstawia kolor betonu powiązany z elementem ThemeColorType w tym schemacie kolorów na dany kolor w formacie RGB.
setConcreteColor(type, hexColor)ColorSchemeUstawia kolor betonu powiązany z elementem ThemeColorType w tym schemacie kolorów na dany kolor w formacie szesnastkowym.

Szczegółowa dokumentacja

getConcreteColor(theme)

Zwraca konkretny element (Color) powiązany z elementem ThemeColorType w tym schemacie koloru.

Zwrócony kolor na pewno nie będzie wystąpieniem elementu ThemeColor.

Parametry

NazwaTypOpis
themeThemeColorTypeKolor motywu, z którego pochodzi kolor betonu.

Powroty

Color – kolor betonu odpowiadający typowi koloru motywu w tym schemacie.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getThemeColors()

Zwraca listę wszystkich możliwych typów kolorów motywu w schemacie kolorów.

Powroty

ThemeColorType[] – możliwe typy kolorów motywów w tym schemacie.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setConcreteColor(type, color)

Ustawia wybrany kolor dla elementu ThemeColorType w tym schemacie kolorów.

Parametry

NazwaTypOpis
typeThemeColorTypeTyp koloru motywu.
colorColorKolor, na który ma zostać ustawiony typ koloru motywu.

Powroty

ColorScheme – ten schemat kolorów na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setConcreteColor(type, red, green, blue)

Ustawia kolor betonu powiązany z elementem ThemeColorType w tym schemacie kolorów na dany kolor w formacie RGB.

Parametry

NazwaTypOpis
typeThemeColorTypeTyp koloru motywu.
redIntegerWartość czerwonego koloru, która ma służyć do ustawienia typu koloru motywu (od 0 do 255).
greenIntegerWartość koloru zielonego, która służy do ustawienia typu koloru motywu (od 0 do 255).
blueIntegerWartość niebieskiego koloru, na którą zostanie ustawiony typ koloru motywu (od 0 do 255).

Powroty

ColorScheme – ten schemat kolorów na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setConcreteColor(type, hexColor)

Ustawia kolor betonu powiązany z elementem ThemeColorType w tym schemacie kolorów na dany kolor w formacie szesnastkowym.

Ciąg szesnastkowy musi mieć format „#RRGGBB”.

Parametry

NazwaTypOpis
typeThemeColorTypeTyp koloru motywu.
hexColorStringKod szesnastkowy koloru, na który ma zostać ustawiony typ koloru motywu, np. „#F304a7”.

Powroty

ColorScheme – ten schemat kolorów na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations