Enum ThemeColorType

Typ motywu

Nazwa wpisu w schemacie kolorów strony.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumReprezentuje kolor motywu, który nie jest obsługiwany.
DARK1EnumOkreśla pierwszy kolor ciemny.
LIGHT1EnumOdzwierciedla pierwszy kolor światła.
DARK2EnumReprezentuje drugi ciemny kolor.
LIGHT2EnumReprezentuje drugi kolor światła.
ACCENT1EnumOdzwierciedla pierwszy kolor uzupełniający.
ACCENT2EnumReprezentuje drugi kolor uzupełniający.
ACCENT3EnumOdzwierciedla trzeci kolor uzupełniający.
ACCENT4EnumOdzwierciedla 4. kolor uzupełniający.
ACCENT5EnumReprezentuje piąty kolor uzupełniający.
ACCENT6EnumReprezentuje szósty kolor uzupełniający.
HYPERLINKEnumReprezentuje kolor używany w hiperlinkach.
FOLLOWED_HYPERLINKEnumReprezentuje kolor używany w przypadku hiperlinków odwiedzonych.