Enum ThemeColorType

ThemeColorType

Nazwa wpisu w schemacie kolorów strony.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.ThemeColorType.LIGHT1.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumReprezentuje nieobsługiwany kolor motywu.
DARK1EnumReprezentuje pierwszy kolor ciemny.
LIGHT1EnumReprezentuje pierwszy kolor światła.
DARK2EnumReprezentuje drugi ciemny kolor.
LIGHT2EnumReprezentuje drugi kolor światła.
ACCENT1EnumReprezentuje pierwszy kolor uzupełniający.
ACCENT2EnumReprezentuje drugi kolor uzupełniający.
ACCENT3EnumReprezentuje trzeci kolor uzupełniający.
ACCENT4EnumReprezentuje czwarty kolor uzupełniający.
ACCENT5EnumReprezentuje piąty kolor uzupełniający.
ACCENT6EnumReprezentuje szósty kolor uzupełniający.
HYPERLINKEnumReprezentuje kolor używany w hiperlinkach.
FOLLOWED_HYPERLINKEnumReprezentuje kolor, który ma być używany dla odwiedzonych hiperlinków.