Class Color

Kolor

Kolor nieprzezroczysty

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asRgbColor()RgbColorPrzekształca ten kolor na RgbColor.
asThemeColor()ThemeColorPrzekształca ten kolor na ThemeColor.
getColorType()ColorTypeSprawdź rodzaj tego koloru.

Szczegółowa dokumentacja

asRgbColor()

Przekształca ten kolor na RgbColor.

Powroty

RgbColor

Rzuty

Error – jeśli kolor jest inny niż RgbColor

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asThemeColor()

Przekształca ten kolor na ThemeColor.

Powroty

ThemeColor

Rzuty

Error – jeśli kolor jest inny niż ThemeColor

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getColorType()

Sprawdź rodzaj tego koloru.

Powroty

ColorType – typ koloru.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations