Enum ColorType

ColorType

Rodzaje kolorów

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: Base.ColorType.RGB.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumNieobsługiwany typ koloru.
RGBEnumKolor zdefiniowany przez kanały kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.
THEMEEnumKolor odnoszący się do pozycji w schemacie kolorów motywu.