Class RgbColor

RgbColor

Kolor zdefiniowany przez kanały kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asHexString()StringZwraca kolor w postaci ciągu szesnastkowego składającego się z 7 znaków w stylu CSS (#rrggbb) lub 9 znaków szesnastkowych (#aarrggbb).
getBlue()IntegerKanał niebieski tego koloru jako liczba od 0 do 255.
getColorType()ColorTypeSprawdź rodzaj tego koloru.
getGreen()IntegerKanał zielony tego koloru jako liczba od 0 do 255.
getRed()IntegerKanał czerwony tego koloru jako liczba od 0 do 255.

Szczegółowa dokumentacja

asHexString()

Zwraca kolor w postaci ciągu szesnastkowego składającego się z 7 znaków w stylu CSS (#rrggbb) lub 9 znaków szesnastkowych (#aarrggbb).

Powroty

String – szesnastkowa reprezentacja koloru.


getBlue()

Kanał niebieski tego koloru jako liczba od 0 do 255.

Powroty

Integer – wartość kanału niebieskiego.


getColorType()

Sprawdź rodzaj tego koloru.

Powroty

ColorType – typ koloru.


getGreen()

Kanał zielony tego koloru jako liczba od 0 do 255.

Powroty

Integer – wartość kanału zielonego.


getRed()

Kanał czerwony tego koloru jako liczba od 0 do 255.

Powroty

Integer — wartość kanału czerwonego.