Class RgbColor

KolorRGB

Kolor zdefiniowany przez kanały czerwone, zielone i niebieskie.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asHexString()StringZwraca kolor w postaci 7-znakowego ciągu szesnastkowego (#rrggbb) lub 9 znaków (ciągu szesnastkowego (#aarrggbb).
getBlue()IntegerNiebieski kanał tego koloru w postaci liczby od 0 do 255.
getColorType()ColorTypePobierz typ tego koloru.
getGreen()IntegerZielony kanał tego koloru w postaci liczby od 0 do 255.
getRed()IntegerCzerwony kanał tego koloru w postaci liczby od 0 do 255.

Szczegółowa dokumentacja

asHexString()

Zwraca kolor w postaci 7-znakowego ciągu szesnastkowego (#rrggbb) lub 9 znaków (ciągu szesnastkowego (#aarrggbb).

Zwróć

String – wartość szesnastkowa koloru.


getBlue()

Niebieski kanał tego koloru w postaci liczby od 0 do 255.

Zwróć

Integer – wartość niebieskiego kanału.


getColorType()

Pobierz typ tego koloru.

Zwróć

ColorType – typ koloru.


getGreen()

Zielony kanał tego koloru w postaci liczby od 0 do 255.

Zwróć

Integer – wartość zielonego kanału.


getRed()

Czerwony kanał tego koloru w postaci liczby od 0 do 255.

Zwróć

Integer – wartość kanału czerwonego.