Class Page

Page

Strona w prezentacji

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asLayout()LayoutZwraca stronę jako układ.
asMaster()MasterZwraca stronę jako wzorzec.
asSlide()SlideZwraca stronę jako slajd.
getBackground()PageBackgroundPobiera tło strony.
getColorScheme()ColorSchemePobiera element ColorScheme powiązany ze stroną.
getGroups()Group[]Zwraca listę obiektów Group na stronie.
getImages()Image[]Zwraca listę obiektów Image na stronie.
getLines()Line[]Zwraca listę obiektów Line na stronie.
getObjectId()StringPobiera unikalny identyfikator strony.
getPageElementById(id)PageElementZwraca wartość PageElement na stronie o podanym identyfikatorze lub wartość null, jeśli nie istnieje.
getPageElements()PageElement[]Zwraca listę PageElement obiektów renderowanych na stronie.
getPageType()PageTypePobiera typ strony.
getPlaceholder(placeholderType)PageElementZwraca obiekt PageElement w przypadku określonego obiektu PlaceholderType lub null, jeśli nie pasuje do niego obiekt zastępczy.
getPlaceholder(placeholderType, placeholderIndex)PageElementZwraca obiekt PageElement w przypadku określonego ciągu PlaceholderType i obiektu zastępczego lub null, jeśli obiekt zastępczy nie jest obecny.
getPlaceholders()PageElement[]Zwraca listę zastępczych obiektów PageElement na stronie.
getShapes()Shape[]Zwraca listę obiektów Shape na stronie.
getSheetsCharts()SheetsChart[]Zwraca listę obiektów SheetsChart na stronie.
getTables()Table[]Zwraca listę obiektów Table na stronie.
getVideos()Video[]Zwraca listę obiektów Video na stronie.
getWordArts()WordArt[]Zwraca listę obiektów WordArt na stronie.
group(pageElements)GroupGrupuje wszystkie określone elementy strony.
insertGroup(group)GroupWstawia na stronie kopię podanego Group.
insertImage(blobSource)ImageWstawia obraz w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze ze wskazanego obiektu blob.
insertImage(blobSource, left, top, width, height)ImageWstawia na stronie obraz o określonej pozycji i rozmiarze z określonego obiektu blob.
insertImage(image)ImageWstawia na stronie kopię podanego Image.
insertImage(imageUrl)ImageWstawia w lewym górnym rogu strony obraz w domyślnym rozmiarze z podanego adresu URL.
insertImage(imageUrl, left, top, width, height)ImageWstawia na stronie obraz o danej pozycji i rozmiarze z podanego adresu URL.
insertLine(line)LineWstawia na stronie kopię podanego Line.
insertLine(lineCategory, startConnectionSite, endConnectionSite)LineWstawia na stronie wiersz łączący 2 elementy connection sites.
insertLine(lineCategory, startLeft, startTop, endLeft, endTop)LineWstawia na stronie wiersz.
insertPageElement(pageElement)PageElementWstawia na stronie kopię podanego PageElement.
insertShape(shape)ShapeWstawia na stronie kopię podanego Shape.
insertShape(shapeType)ShapeWstawia kształt na stronie.
insertShape(shapeType, left, top, width, height)ShapeWstawia kształt na stronie.
insertSheetsChart(sourceChart)SheetsChartWstawia na stronie wykres w Arkuszach Google.
insertSheetsChart(sourceChart, left, top, width, height)SheetsChartWstawia na stronie wykres w Arkuszach Google o podanej pozycji i rozmiarze.
insertSheetsChart(sheetsChart)SheetsChartWstawia na stronie kopię podanego SheetsChart.
insertSheetsChartAsImage(sourceChart)ImageWstawia wykres Arkuszy Google jako Image na stronie.
insertSheetsChartAsImage(sourceChart, left, top, width, height)ImageWstawia wykres Arkuszy Google jako element Image na stronie o podanej pozycji i rozmiarze.
insertTable(numRows, numColumns)TableWstawia tabelę na stronie.
insertTable(numRows, numColumns, left, top, width, height)TableWstawia na stronie tabelę z podaną pozycją i rozmiarem.
insertTable(table)TableWstawia na stronie kopię podanego Table.
insertTextBox(text)ShapeWstawia pole tekstowe Shape zawierające podany ciąg znaków na stronie.
insertTextBox(text, left, top, width, height)ShapeWstawia pole tekstowe Shape zawierające podany ciąg znaków na stronie.
insertVideo(videoUrl)VideoWstawia film w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze.
insertVideo(videoUrl, left, top, width, height)VideoWstawia na stronie film o podanej pozycji i rozmiarze.
insertVideo(video)VideoWstawia na stronie kopię podanego Video.
insertWordArt(wordArt)WordArtWstawia na stronie kopię podanego WordArt.
remove()voidUsuwa stronę.
replaceAllText(findText, replaceText)IntegerZamienia wszystkie wystąpienia tekstu pasującego do tekstu na tekst zastępczy.
replaceAllText(findText, replaceText, matchCase)IntegerZamienia wszystkie wystąpienia tekstu pasującego do tekstu na tekst zastępczy.
selectAsCurrentPage()voidZaznacza element Page w aktywnej prezentacji jako current page selection i usuwa wcześniejszy wybór.

Szczegółowa dokumentacja

asLayout()

Zwraca stronę jako układ.

Zwróć

Layout – strona jako układ.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asMaster()

Zwraca stronę jako wzorzec.

Zwróć

Master – strona jest stroną główną.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

asSlide()

Zwraca stronę jako slajd.

Zwróć

Slide – strona w formie slajdu.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getBackground()

Pobiera tło strony.

Zwróć

PageBackground – tło strony,

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getColorScheme()

Pobiera element ColorScheme powiązany ze stroną.

Zwróć

ColorScheme – schemat kolorów strony,

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getGroups()

Zwraca listę obiektów Group na stronie.

Zwróć

Group[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getImages()

Zwraca listę obiektów Image na stronie.

Zwróć

Image[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getLines()

Zwraca listę obiektów Line na stronie.

Zwróć

Line[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getObjectId()

Pobiera unikalny identyfikator strony. Identyfikatory obiektów używane przez strony i ich elementy mają tę samą przestrzeń nazw.

Zwróć

String

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPageElementById(id)

Zwraca wartość PageElement na stronie o podanym identyfikatorze lub wartość null, jeśli nie istnieje.

Parametry

NazwaTypOpis
idStringIdentyfikator pobieranego elementu strony.

Zwróć

PageElement – element strony o podanym identyfikatorze,

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPageElements()

Zwraca listę PageElement obiektów renderowanych na stronie.

Zwróć

PageElement[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPageType()

Pobiera typ strony.

Zwróć

PageType – typ strony,

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPlaceholder(placeholderType)

Zwraca obiekt PageElement w przypadku określonego obiektu PlaceholderType lub null, jeśli nie pasuje do niego obiekt zastępczy.

Jeśli istnieje wiele zmiennych tego samego typu, zwraca ten, który ma jak najmniejszy indeks zastępczy. Jeśli z tym samym indeksem powiązanych jest wiele zmiennych zastępczych, zwracany jest pierwszy obiekt zastępczy ze zbioru elementów strony.

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var placeholder = slide.getPlaceholder(SlidesApp.PlaceholderType.CENTERED_TITLE);

Parametry

NazwaTypOpis
placeholderTypePlaceholderType

Zwróć

PageElement

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPlaceholder(placeholderType, placeholderIndex)

Zwraca obiekt PageElement w przypadku określonego ciągu PlaceholderType i obiektu zastępczego lub null, jeśli obiekt zastępczy nie jest obecny.

Jeśli wiele elementów zastępczych z tym samym typem i indeksem zwróci pierwszy obiekt zastępczy z kolekcji elementów strony.

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var placeholder = slide.getPlaceholder(SlidesApp.PlaceholderType.CENTERED_TITLE, 0);

Parametry

NazwaTypOpis
placeholderTypePlaceholderType
placeholderIndexInteger

Zwróć

PageElement

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPlaceholders()

Zwraca listę zastępczych obiektów PageElement na stronie.

var master = SlidesApp.getActivePresentation().getMasters()[0];
Logger.log('Number of placeholders in the master: ' + master.getPlaceholders().length);

Zwróć

PageElement[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getShapes()

Zwraca listę obiektów Shape na stronie.

Zwróć

Shape[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getSheetsCharts()

Zwraca listę obiektów SheetsChart na stronie.

Zwróć

SheetsChart[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getTables()

Zwraca listę obiektów Table na stronie.

Zwróć

Table[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getVideos()

Zwraca listę obiektów Video na stronie.

Zwróć

Video[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getWordArts()

Zwraca listę obiektów WordArt na stronie.

Zwróć

WordArt[]

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

group(pageElements)

Grupuje wszystkie określone elementy strony.

Na tej samej stronie powinny być co najmniej 2 elementy strony, które nie znajdują się jeszcze w innej grupie. Nie można grupować niektórych elementów strony, takich jak Videos, Tables i placeholder Shapes.

Parametry

NazwaTypOpis
pageElementsPageElement[]Elementy do zgrupowania.

Zwróć

Group – nowa grupa.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertGroup(group)

Wstawia na stronie kopię podanego Group.

Pozycja elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczone z poziomu strony głównej lub układu też dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone z stron nadrzędnych lub układów są kopiowane do elementu z prezentacji źródłowej.

// Copy a group between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var group = otherPresentationSlide.getGroups()[0];
currentPresentationSlide.insertGroup(group); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
groupGroupGrupa, którą chcesz skopiować i wstawić.

Zwróć

Group – wstawiona grupa.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(blobSource)

Wstawia obraz w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze ze wskazanego obiektu blob.

Wstawianie obrazu pobiera się raz z BlobSource, a jego kopia jest przechowywana w celu wyświetlenia w prezentacji Rozmiar obrazu nie może przekraczać 50 MB, nie może on przekraczać 25 megapikseli oraz musi być w formacie PNG, JPEG lub GIF.

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
// Get the Drive image file with the given ID.
var image = DriveApp.getFileById(fileId);
slide.insertImage(image);

Parametry

NazwaTypOpis
blobSourceBlobSourceDane obrazu.

Zwróć

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(blobSource, left, top, width, height)

Wstawia na stronie obraz o określonej pozycji i rozmiarze z określonego obiektu blob.

Obraz jest pobierany z podanego BlobSource podczas razowego wstawiania i jest przechowywany do wyświetlenia w prezentacji. Rozmiar obrazu nie może przekraczać 50 MB, nie może on przekraczać 25 megapikseli oraz musi być w formacie PNG, JPEG lub GIF.

Aby zachować współczynnik proporcji obrazu, jest on skalowany i wyśrodkowany względem podanego rozmiaru.

var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
// Get the Drive image file with the given ID.
var image = DriveApp.getFileById(fileId);
var position = {left: 0, top: 0};
var size = {width: 300, height: 100};
slide.insertImage(image, position.left, position.top, size.width, size.height);

Parametry

NazwaTypOpis
blobSourceBlobSourceDane obrazu.
leftNumberPozycja pozioma obrazu w punktach, mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPozycja pionowa w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość obrazu w punktach.
heightNumberWysokość obrazu w punktach.

Zwróć

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(image)

Wstawia na stronie kopię podanego Image.

Pozycja umieszczonego obrazu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji obrazu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany obraz jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczące ze stron głównych lub stron układu również dziedziczą się po wstawionym obrazie.

Jeśli podany obraz jest symbolem zastępczym skopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone z stron nadrzędnych lub stron układu są kopiowane z obrazu źródłowego. Jeśli skopiowany obraz zastępczy jest pusty, do prezentacji docelowej nie zostaną wstawione żadne elementy.

// Copy an image between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var image = otherPresentationSlide.getImages[0];
currentPresentationSlide.insertImage(image);

Parametry

NazwaTypOpis
imageImageObraz do skopiowania i wstawienia.

Zwróć

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(imageUrl)

Wstawia w lewym górnym rogu strony obraz w domyślnym rozmiarze z podanego adresu URL.

Wstawienie obrazu powoduje jednorazowe pobranie go z adresu URL, a kopia jest przechowywana w celu wyświetlenia w ramach prezentacji. Obrazy nie mogą być większe niż 50 MB, nie mogą być większe niż 25 megapikseli oraz muszą być w formacie PNG, JPEG lub GIF.

Podany adres URL musi być dostępny publicznie i nie może przekraczać 2 kB. Sam adres URL jest zapisywany z obrazem i udostępniany za pomocą tagu Image.getSourceUrl().

Parametry

NazwaTypOpis
imageUrlStringAdres URL obrazu.

Zwróć

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertImage(imageUrl, left, top, width, height)

Wstawia na stronie obraz o danej pozycji i rozmiarze z podanego adresu URL.

Wstawienie obrazu powoduje jednorazowe pobranie go z adresu URL, a kopia jest przechowywana w celu wyświetlenia w ramach prezentacji. Obrazy nie mogą być większe niż 50 MB, nie mogą być większe niż 25 megapikseli oraz muszą być w formacie PNG, JPEG lub GIF.

Podany adres URL musi być dostępny publicznie i nie może przekraczać 2 kB. Sam adres URL jest zapisywany z obrazem i udostępniany za pomocą tagu Image.getSourceUrl().

Aby zachować współczynnik proporcji obrazu, jest on skalowany i wyśrodkowany względem podanego rozmiaru.

Parametry

NazwaTypOpis
imageUrlStringAdres URL obrazu.
leftNumberPozycja pozioma obrazu w punktach, mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPozycja pionowa w punktach mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość obrazu w punktach.
heightNumberWysokość obrazu w punktach.

Zwróć

Image – wstawiony obraz.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertLine(line)

Wstawia na stronie kopię podanego Line.

Pozycja elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczone z poziomu strony głównej lub układu też dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone z stron nadrzędnych lub układów są kopiowane do elementu z prezentacji źródłowej.

// Copy a line between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var line = otherPresentationSlide.getLines[0];
currentPresentationSlide.insertLine(line);

Parametry

NazwaTypOpis
lineLineWiersz, który chcesz skopiować i wstawić.

Zwróć

Line – wstawiony wiersz.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertLine(lineCategory, startConnectionSite, endConnectionSite)

Wstawia na stronie wiersz łączący 2 elementy connection sites. Obie te witryny muszą być na tej stronie.

// Insert a line in the first slide of the presentation connecting two shapes.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var shape1 = slide.insertShape(SlidesApp.ShapeType.RECTANGLE);
var shape2 = slide.insertShape(SlidesApp.ShapeType.CLOUD);
slide.insertLine(
  SlidesApp.LineCategory.BENT,
  shape1.getConnectionSites()[0],
  shape2.getConnectionSites()[1]);

Parametry

NazwaTypOpis
lineCategoryLineCategoryKategoria linii, którą należy wstawić.
startConnectionSiteConnectionSiteWitryna, z którą ma zostać nawiązane połączenie na początku wiersza.
endConnectionSiteConnectionSiteWitryna, z którą połączony jest koniec linii.

Zwróć

Line – wstawiony wiersz.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertLine(lineCategory, startLeft, startTop, endLeft, endTop)

Wstawia na stronie wiersz.

// Insert a line in the first slide of the presentation.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var startPoint = {left: 10, top: 10};
var endPoint = {left: 40, top: 40};
slide.insertLine(
  SlidesApp.LineCategory.STRAIGHT,
  startPoint.left,
  startPoint.top,
  endPoint.left,
  endPoint.top);

Parametry

NazwaTypOpis
lineCategoryLineCategoryKategoria linii, którą należy wstawić.
startLeftNumberPozioma pozycja punktu początkowego linii, mierzona w punktach od lewego górnego rogu strony.
startTopNumberPozycja pionowa w punkcie początkowym linii mierzona w punktach od lewego górnego rogu strony.
endLeftNumberPozioma pozycja punktu końcowego mierzona w punktach od lewego górnego rogu strony.
endTopNumberPozycja pionowa punktu końcowego linii mierzona w punktach od lewego górnego rogu strony.

Zwróć

Line – wstawiony wiersz.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertPageElement(pageElement)

Wstawia na stronie kopię podanego PageElement.

Pozycja elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczone z poziomu strony głównej lub układu też dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone z stron nadrzędnych lub układów są kopiowane do elementu z prezentacji źródłowej.

// Copy a page element between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var pageElement = otherPresentationSlide.getPageElements()[0];

// Also available for Layout, Master, and Page.
currentPresentationSlide.insertPageElement(pageElement);

Parametry

NazwaTypOpis
pageElementPageElementElement strony do skopiowania i wstawienia.

Zwróć

PageElement – wstawiony element strony.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertShape(shape)

Wstawia na stronie kopię podanego Shape.

Pozycja elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczone z poziomu strony głównej lub układu też dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone z stron nadrzędnych lub układów są kopiowane do elementu z prezentacji źródłowej.

// Copy a shape between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var shape = otherPresentationSlide.getShapes[0];
currentPresentationSlide.insertShape(shape); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
shapeShapeKształt, który chcesz skopiować i wstawić.

Zwróć

Shape – wstawiony kształt.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertShape(shapeType)

Wstawia kształt na stronie.

Kształt jest wstawiony w lewym górnym rogu strony, a jego rozmiar domyślny.

// Insert a shape in the first slide of the presentation.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];

// Also available for Layout, Master, and Page.
slide.insertShape(SlidesApp.ShapeType.RECTANGLE);

Parametry

NazwaTypOpis
shapeTypeShapeTypeTyp kształtu do wstawienia.

Zwróć

Shape – wstawiony kształt.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertShape(shapeType, left, top, width, height)

Wstawia kształt na stronie.

Parametry

NazwaTypOpis
shapeTypeShapeTypeTyp kształtu do wstawienia.
leftNumberPozycja pozioma kształtu mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPozycja pionowa kształtu mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość kształtu.
heightNumberWysokość kształtu.

Zwróć

Shape – wstawiony kształt.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChart(sourceChart)

Wstawia na stronie wykres w Arkuszach Google.

Wykres jest wstawiony w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze.

Wstawiony wykres jest połączony ze źródłowym wykresem w Arkuszach Google, który umożliwia jego aktualizację. Inni współpracownicy zobaczą link do źródłowego arkusza kalkulacyjnego.

var sheet = SpreadsheetApp.openById('spreadsheetId').getSheets()[0];
var chart = sheet.getCharts()[0];
// Insert the spreadsheet chart in the first slide.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.insertSheetsChart(chart);

Parametry

NazwaTypOpis
sourceChartEmbeddedChartWykres w arkuszu kalkulacyjnym, który chcesz wstawić na stronie.

Zwróć

SheetsChart – wykres wstawiony na stronie.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChart(sourceChart, left, top, width, height)

Wstawia na stronie wykres w Arkuszach Google o podanej pozycji i rozmiarze.

Aby zachować współczynnik proporcji wykresu, jest on przeskalowany i wyśrodkowany względem podanego rozmiaru.

Wstawiony wykres jest połączony ze źródłowym wykresem w Arkuszach Google, który umożliwia jego aktualizację. Inni współpracownicy zobaczą link do źródłowego arkusza kalkulacyjnego.

var sheet = SpreadsheetApp.openById('spreadsheetId').getSheets()[0];
var chart = sheet.getCharts()[0];
// Insert the spreadsheet chart in the first slide.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var position = {left: 0, top: 0};
var size = {width: 200, height: 200};

// Also available for Layout, Master, and Page.
slide.insertSheetsChart(
  chart,
  position.left,
  position.top,
  size.width,
  size.height);

Parametry

NazwaTypOpis
sourceChartEmbeddedChartWykres w arkuszu kalkulacyjnym, który chcesz wstawić na stronie.
leftNumberPozioma pozycja wykresu w punktach (mierzona od lewego górnego rogu strony).
topNumberPozycja pionowa wykresu w punktach jest mierzona w lewym górnym rogu strony.
widthNumberSzerokość wykresu w punktach.
heightNumberWysokość wykresu w punktach.

Zwróć

SheetsChart – wykres wstawiony na stronie.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChart(sheetsChart)

Wstawia na stronie kopię podanego SheetsChart.

Pozycja elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczone z poziomu strony głównej lub układu też dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone z stron nadrzędnych lub układów są kopiowane do elementu z prezentacji źródłowej.

// Copy a sheets chart between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var sheetsChart = otherPresentationSlide.getSheetsCharts[0];

// Also available for Layout, Master, and Page.
currentPresentationSlide.insertSheetsChart(sheetsChart);

Parametry

NazwaTypOpis
sheetsChartSheetsChartWykres Arkuszy do skopiowania i wstawienia.

Zwróć

SheetsChart – wykres wstawionych arkuszy.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChartAsImage(sourceChart)

Wstawia wykres Arkuszy Google jako Image na stronie.

Obraz wykresu jest wstawiony w domyślnym lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze.

Wstawiony obraz wykresu nie jest powiązany ze źródłowym wykresem Google.

var sheet = SpreadsheetApp.openById('spreadsheetId').getSheets()[0];
var chart = sheet.getCharts()[0];
// Insert the spreadsheet chart in the first slide.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.insertSheetsChartAsImage(chart); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
sourceChartEmbeddedChartWykres w arkuszu kalkulacyjnym, który chcesz wstawić na stronie.

Zwróć

Image – wstawiony obraz wykresu na stronie.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertSheetsChartAsImage(sourceChart, left, top, width, height)

Wstawia wykres Arkuszy Google jako element Image na stronie o podanej pozycji i rozmiarze.

Aby zachować współczynnik proporcji obrazu na wykresie, obraz jest skalowany i wyśrodkowany zgodnie z podanym rozmiarem.

Wstawiony obraz wykresu nie jest połączony ze źródłowym wykresem Google.

var sheet = SpreadsheetApp.openById('spreadsheetId').getSheets()[0];
var chart = sheet.getCharts()[0];
// Insert the spreadsheet chart in the first slide.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var position = {left: 0, top: 0};
var size = {width: 200, height: 200};

// Also available for Layout, Master, and Page.
slide.insertSheetsChartAsImage(
  chart,
  position.left,
  position.right,
  size.width,
  size.height);

Parametry

NazwaTypOpis
sourceChartEmbeddedChartWykres w arkuszu kalkulacyjnym, który chcesz wstawić na stronie.
leftNumberPozioma pozycja wykresu w punktach (mierzona od lewego górnego rogu strony).
topNumberPozycja pionowa wykresu w punktach jest mierzona w lewym górnym rogu strony.
widthNumberSzerokość wykresu w punktach.
heightNumberWysokość wykresu w punktach.

Zwróć

Image – wstawiony obraz wykresu na stronie.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTable(numRows, numColumns)

Wstawia tabelę na stronie.

Tabela jest wyśrodkowana na stronie z domyślnym rozmiarem oraz równomiernie rozmieszczonymi wierszami i kolumnami.

Parametry

NazwaTypOpis
numRowsIntegerLiczba wierszy w tabeli.
numColumnsIntegerLiczba kolumn w tabeli.

Zwróć

Table – wstawiona tabela.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTable(numRows, numColumns, left, top, width, height)

Wstawia na stronie tabelę z podaną pozycją i rozmiarem.

Wiersze i kolumny są równomiernie rozmieszczone w utworzonej tabeli.

Parametry

NazwaTypOpis
numRowsIntegerLiczba wierszy w tabeli.
numColumnsIntegerLiczba kolumn w tabeli.
leftNumberPozioma pozycja tabeli mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPozycja pionowa w tabeli mierzona w lewym górnym rogu strony.
widthNumberSzerokość tabeli.
heightNumberMinimalna wysokość tabeli. Rzeczywista wysokość wyrenderowanej tabeli zależy od czynników takich jak rozmiar czcionki tekstu.

Zwróć

Table – wstawiona tabela.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTable(table)

Wstawia na stronie kopię podanego Table.

Pozycja elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczone z poziomu strony głównej lub układu też dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone z stron nadrzędnych lub układów są kopiowane do elementu z prezentacji źródłowej.

// Copy a table between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var table = otherPresentationSlide.getTables[0];
currentPresentationSlide.insertTable(table); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
tableTableTabela do skopiowania i wstawienia.

Zwróć

Table – wstawiona tabela.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTextBox(text)

Wstawia pole tekstowe Shape zawierające podany ciąg znaków na stronie.

Kształt pola tekstowego jest wstawiany w domyślnym lewym górnym rogu strony.

// Insert text box with "Hello" on the first slide of presentation.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.insertTextBox('Hello'); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
textStringCiąg, który powinien zawierać kształt pola tekstowego.

Zwróć

Shape – kształt pola tekstowego.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertTextBox(text, left, top, width, height)

Wstawia pole tekstowe Shape zawierające podany ciąg znaków na stronie.

// Insert text box with "Hello" on the first slide of presentation. This text box is a square
// with a length of 10 points on each side.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.insertTextBox('Hello', 0, 0, 10, 10); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
textStringCiąg, który powinien zawierać kształt pola tekstowego.
leftNumberPozioma lokalizacja kształtu pola tekstowego, mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPozycja pionowa pola tekstowego mierzona od lewego górnego rogu strony.
widthNumberSzerokość kształtu pola tekstowego.
heightNumberWysokość kształtu pola tekstowego.

Zwróć

Shape – kształt pola tekstowego.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertVideo(videoUrl)

Wstawia film w lewym górnym rogu strony w domyślnym rozmiarze.

Obecnie obsługiwane są tylko filmy z YouTube.

Parametry

NazwaTypOpis
videoUrlStringAdres URL filmu do wstawienia.

Zwróć

Video – wstawiony film.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertVideo(videoUrl, left, top, width, height)

Wstawia na stronie film o podanej pozycji i rozmiarze.

Obecnie obsługiwane są tylko filmy z YouTube.

Parametry

NazwaTypOpis
videoUrlStringAdres URL filmu do wstawienia.
leftNumberPozycja pozioma filmu w punktach, mierzona od lewego górnego rogu strony.
topNumberPołożenie filmu w pionie określone w punktach, mierzone w lewym górnym rogu strony.
widthNumberSzerokość filmu w punktach.
heightNumberWysokość filmu w punktach.

Zwróć

Video – wstawiony film.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertVideo(video)

Wstawia na stronie kopię podanego Video.

Pozycja elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczone z poziomu strony głównej lub układu też dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone z stron nadrzędnych lub układów są kopiowane do elementu z prezentacji źródłowej.

// Copy a video between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var video = otherPresentationSlide.getVideos[0];
currentPresentationSlide.insertVideo(video); // Also available for Layout, Master, and Page.

Parametry

NazwaTypOpis
videoVideoFilm, który chcesz skopiować i wstawić.

Zwróć

Video – wstawiony film.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

insertWordArt(wordArt)

Wstawia na stronie kopię podanego WordArt.

Pozycja elementu na tej stronie jest określana na podstawie pozycji elementu źródłowego na odpowiedniej stronie.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z bieżącej prezentacji, właściwości dziedziczone z poziomu strony głównej lub układu też dziedziczą ze wstawionego elementu.

Jeśli podany element jest symbolem zastępczym kopiowanym z innej prezentacji, właściwości dziedziczone z stron nadrzędnych lub układów są kopiowane do elementu z prezentacji źródłowej.

// Copy a word art between presentations.
var otherPresentationSlide = SlidesApp.openById('presentationId').getSlides()[0];
var currentPresentationSlide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
var wordArt = otherPresentationSlide.getWordArts[0];

// Also available for Layout, Master, and Page.
currentPresentationSlide.insertWordArt(wordArt);

Parametry

NazwaTypOpis
wordArtWordArtGrupa, którą chcesz skopiować i wstawić.

Zwróć

WordArt – wstawiono obiekt WordArt.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

remove()

Usuwa stronę.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

replaceAllText(findText, replaceText)

Zamienia wszystkie wystąpienia tekstu pasującego do tekstu na tekst zastępczy. Wielkość liter nie jest rozróżniana.

Parametry

NazwaTypOpis
findTextStringTekst do znalezienia.
replaceTextStringTekst zastępujący dopasowany tekst.

Zwróć

Integer – liczba zmienionych wystąpień.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

replaceAllText(findText, replaceText, matchCase)

Zamienia wszystkie wystąpienia tekstu pasującego do tekstu na tekst zastępczy.

Parametry

NazwaTypOpis
findTextStringTekst do znalezienia.
replaceTextStringTekst zastępujący dopasowany tekst.
matchCaseBooleanJeśli zasada true, wielkość liter w wyszukiwaniu ma znaczenie, a false ma znaczenie.

Zwróć

Integer – liczba zmienionych wystąpień.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

selectAsCurrentPage()

Zaznacza element Page w aktywnej prezentacji jako current page selection i usuwa wcześniejszy wybór.

Skrypt ma dostęp tylko do użytkownika, który go uruchomi, i tylko wtedy, gdy jest on powiązany z prezentacją.

// Select the first slide as the current page selection and replace any previous selection.
var slide = SlidesApp.getActivePresentation().getSlides()[0];
slide.selectAsCurrentPage(); // Also available for Layout, Master, and Page.

Upoważnienie

Skrypty, które używają tej metody, wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations