Class ConnectionSite

ConnectionSite

Strona połączenia w urządzeniu PageElement, która może połączyć się z siecią connector.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getIndex()IntegerZwraca indeks witryny łączącej.
getPageElement()PageElementZwraca wartość PageElement powiązaną z połączeniem witryny.

Szczegółowa dokumentacja

getIndex()

Zwraca indeks witryny łączącej. Indeks jest unikalny wśród wszystkich witryn połączonych w ramach tego samego elementu strony.

W większości przypadków odpowiada ona wstępnie zdefiniowanemu indeksowi witryn połączeń ze standardu ECMA-376. Więcej informacji na temat tych witryn umożliwiających połączenie można znaleźć w opisie atrybutu „cnx” w sekcji 20.1.9.9 oraz Załączniku H. „Wstępnie zdefiniowany kształt i tekst Rysunków” w przewodniku „Office Open XML File Formats-Fundamentals and Markup Language Reference”, część 1 dokumentu ECMA-376 5..

Powroty

Integer – indeks witryny łączącej.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getPageElement()

Zwraca wartość PageElement powiązaną z połączeniem witryny.

Powroty

PageElement – element strony w witrynie obsługującej połączenia.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations