Enum LineCategory

LineCategory

Kategoria linii.

Dokładny utworzony element LineType jest określany na podstawie kategorii i sposobu, w jaki jest przekierowywany do innych elementów strony.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.LineCategory.STRAIGHT.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumNieobsługiwana kategoria linii.
STRAIGHTEnumZłącza proste, w tym proste 1.
BENTEnumWygięte złącza, w tym wygięte złącza 2–5.
CURVEDEnumZakrzywione złącza, w tym zakrzywione złącze 2–5.