Class DataSourceTableFilter

DataSourceTableFilter

uzyskiwać dostęp do istniejącego filtra tabeli źródeł danych i go modyfikować; Aby utworzyć nowy filtr tabeli źródła danych, użyj funkcji DataSourceTable.addFilter(columnName, filterCriteria).

Używaj tej klasy tylko z danymi połączonymi z bazą danych.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDataSourceColumn()DataSourceColumnZwraca kolumnę źródła danych, do której odnosi się ten filtr.
getDataSourceTable()DataSourceTableZwraca wartość DataSourceTable, do której należy ten filtr.
getFilterCriteria()FilterCriteriaZwraca kryteria filtra.
remove()voidUsuwa ten filtr z obiektu źródła danych.
setFilterCriteria(filterCriteria)DataSourceTableFilterUstawia kryteria filtrowania.

Szczegółowa dokumentacja

getDataSourceColumn()

Zwraca kolumnę źródła danych, do której odnosi się ten filtr.

Powroty

DataSourceColumn – kolumna źródła danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceTable()

Zwraca wartość DataSourceTable, do której należy ten filtr.

Powroty

DataSourceTable – tabela źródeł danych, do której należy filtr.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFilterCriteria()

Zwraca kryteria filtra.

Powroty

FilterCriteria – kryteria filtrowania danego filtra.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

Usuwa ten filtr z obiektu źródła danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFilterCriteria(filterCriteria)

Ustawia kryteria filtrowania.

Parametry

NazwaTypOpis
filterCriteriaFilterCriteriaKryteria filtra do ustawienia.

Powroty

DataSourceTableFilter – filtr tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets