Class DataSourceColumn

DataSourceColumn

Dostęp do kolumny źródła danych i jej modyfikowanie.

Używaj tej klasy tylko z danymi połączonymi z bazą danych.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDataSource()DataSourcePobiera źródło danych powiązane z kolumną źródła danych.
getFormula()StringPobiera formułę dla kolumny źródła danych.
getName()StringPobiera nazwę kolumny źródła danych.
hasArrayDependency()BooleanZwraca, czy kolumna jest zależna od tablicy.
isCalculatedColumn()BooleanZwraca, czy kolumna jest obliczoną kolumną.
remove()voidUsuwa kolumnę źródła danych.
setFormula(formula)DataSourceColumnUstawia formułę w kolumnie źródła danych.
setName(name)DataSourceColumnUstawia nazwę kolumny źródła danych.

Szczegółowa dokumentacja

getDataSource()

Pobiera źródło danych powiązane z kolumną źródła danych.

Powroty

DataSource – źródło danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFormula()

Pobiera formułę dla kolumny źródła danych. Zwraca pusty ciąg znaków, jeśli kolumna źródła danych nie zawiera typu calculated column.

Powroty

String – formuła.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getName()

Pobiera nazwę kolumny źródła danych.

Powroty

String – nazwa kolumny.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

hasArrayDependency()

Zwraca, czy kolumna jest zależna od tablicy.

Powroty

Booleantrue, jeśli kolumna ma zależność tablicy, lub false w innym przypadku.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isCalculatedColumn()

Zwraca, czy kolumna jest obliczoną kolumną.

Powroty

Booleantrue, jeśli kolumna jest obliczoną kolumną, lub false w innym przypadku.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

Usuwa kolumnę źródła danych.

Obsługiwane tylko w przypadku calculated columns.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFormula(formula)

Ustawia formułę w kolumnie źródła danych.

Obsługiwane tylko w przypadku calculated columns.

Parametry

NazwaTypOpis
formulaStringNowa formuła.

Powroty

DataSourceColumn – kolumna źródła danych do tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setName(name)

Ustawia nazwę kolumny źródła danych.

Obsługiwane tylko w przypadku calculated columns.

Parametry

NazwaTypOpis
nameStringNazwa do ustawienia.

Powroty

DataSourceColumn – kolumna źródła danych do tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets