Class DataSourceTableColumn

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Kolumna DataSourceTable

Uzyskaj dostęp do istniejącej kolumny DataSourceTable i ją zmodyfikuj. Aby dodać kolumny do tabeli źródła danych, użyj polecenia DataSourceTable.addColumns(columnNames).

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDataSourceColumn()DataSourceColumnPobiera kolumnę źródła danych.
remove()voidUsuwa kolumnę z kolumny DataSourceTable.

Szczegółowa dokumentacja

getDataSourceColumn()

Pobiera kolumnę źródła danych.

Zwróć

DataSourceColumn – kolumna źródła danych,

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

Usuwa kolumnę z kolumny DataSourceTable.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets