Class DataSourceTableColumn

DataSourceTableColumn

Możesz otworzyć i modyfikować istniejącą kolumnę w elemencie DataSourceTable. Aby dodać kolumny do tabeli źródła danych, użyj polecenia DataSourceTable.addColumns(columnNames).

Używaj tej klasy tylko z danymi połączonymi z bazą danych.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDataSourceColumn()DataSourceColumnPobiera kolumnę źródła danych.
remove()voidUsuwa kolumnę z: DataSourceTable.

Szczegółowa dokumentacja

getDataSourceColumn()

Pobiera kolumnę źródła danych.

Powroty

DataSourceColumn – kolumna źródła danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

Usuwa kolumnę z: DataSourceTable.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets