Class ColorBuilder

ColorBuilder

Kreator witryn ColorBuilder. Aby utworzyć nowy kreator, użyj SpreadsheetApp.newColor().

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asRgbColor()RgbColorPrzekształca ten kolor na RgbColor.
asThemeColor()ThemeColorPrzekształca ten kolor na ThemeColor.
build()ColorTworzy obiekt koloru na podstawie ustawień podanych w konstruktorze.
getColorType()ColorTypeSprawdź rodzaj tego koloru.
setRgbColor(cssString)ColorBuilderUstawia kolor RGB.
setThemeColor(themeColorType)ColorBuilderUstawia kolor motywu.

Szczegółowa dokumentacja

asRgbColor()

Przekształca ten kolor na RgbColor.

Powroty

RgbColor – kolor RGB.

Rzuty

Error – jeśli kolor jest inny niż RgbColor

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

asThemeColor()

Przekształca ten kolor na ThemeColor.

Powroty

ThemeColor – kolor motywu.

Rzuty

Error – jeśli kolor jest inny niż ThemeColor.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

build()

Tworzy obiekt koloru na podstawie ustawień podanych w konstruktorze.

Powroty

Color – obiekt koloru utworzony w ramach tego kreatora.


getColorType()

Sprawdź rodzaj tego koloru.

Powroty

ColorType – typ koloru.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setRgbColor(cssString)

Ustawia kolor RGB.

Parametry

NazwaTypOpis
cssStringStringKolor RGB w notacji CSS (np. „#FF”).

Powroty

ColorBuilder – kreator do tworzenia łańcuchów.


setThemeColor(themeColorType)

Ustawia kolor motywu.

Parametry

NazwaTypOpis
themeColorTypeThemeColorTypeTyp koloru motywu.

Powroty

ColorBuilder – kreator do tworzenia łańcuchów.