Class Color

Kolor.

Prezentacja koloru.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asRgbColor()RgbColorPrzekształca kolor w RgbColor.
asThemeColor()ThemeColorPrzekształca kolor w ThemeColor.
getColorType()ColorTypePobierz typ tego koloru.

Szczegółowa dokumentacja

asRgbColor()

Przekształca kolor w RgbColor.

Zwróć

RgbColor – kolor RGB;

Narzuty

Error – jeśli kolor nie jest RgbColor

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

asThemeColor()

Przekształca kolor w ThemeColor.

Zwróć

ThemeColor – kolor motywu;

Narzuty

Error – jeśli kolor nie jest ThemeColor.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getColorType()

Pobierz typ tego koloru.

Zwróć

ColorType – typ koloru.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets