Class Color

Kolor

Reprezentacja koloru.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asRgbColor()RgbColorPrzekształca ten kolor na RgbColor.
asThemeColor()ThemeColorPrzekształca ten kolor na ThemeColor.
getColorType()ColorTypeSprawdź rodzaj tego koloru.

Szczegółowa dokumentacja

asRgbColor()

Przekształca ten kolor na RgbColor.

Powroty

RgbColor – kolor RGB.

Rzuty

Error – jeśli kolor jest inny niż RgbColor

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

asThemeColor()

Przekształca ten kolor na ThemeColor.

Powroty

ThemeColor – kolor motywu.

Rzuty

Error – jeśli kolor jest inny niż ThemeColor.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getColorType()

Sprawdź rodzaj tego koloru.

Powroty

ColorType – typ koloru.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets