Enum ThemeColorType

ThemeColorType

Wyliczenie opisujące różne elementy kolorystyczne obsługiwane w motywach.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.ThemeColorType.TEXT.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumReprezentuje nieobsługiwany kolor motywu.
TEXTEnumReprezentuje kolor tekstu.
BACKGROUNDEnumReprezentuje kolor, który ma być używany jako tło wykresu.
ACCENT1EnumReprezentuje pierwszy kolor uzupełniający.
ACCENT2EnumReprezentuje drugi kolor uzupełniający.
ACCENT3EnumReprezentuje trzeci kolor uzupełniający.
ACCENT4EnumReprezentuje czwarty kolor uzupełniający.
ACCENT5EnumReprezentuje piąty kolor uzupełniający.
ACCENT6EnumReprezentuje szósty kolor uzupełniający.
HYPERLINKEnumReprezentuje kolor używany w hiperlinkach.