Enum BorderStyle

BorderStyle

Style, które można ustawiać w zakresie za pomocą funkcji Range.setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal, color, style).

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.BorderStyle.DOTTED.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DOTTEDEnumObramowanie przerywane linią.
DASHEDEnumObramowanie linią przerywaną.
SOLIDEnumObramowanie cienką linią ciągłą.
SOLID_MEDIUMEnumObramowanie średniej linii ciągłej.
SOLID_THICKEnumObramowanie grubą linią ciągłą.
DOUBLEEnumObramowanie 2 linią ciągłą.