Enum BorderStyle

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
รูปแบบเส้นขอบ

สไตล์ที่ตั้งค่าในช่วงได้โดยใช้ Range.setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal, color, style)

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
DOTTEDEnumเส้นขอบจุด
DASHEDEnumเส้นขอบเส้นประ
SOLIDEnumเส้นขอบเส้นทึบบาง
SOLID_MEDIUMEnumเส้นขอบเส้นทึบกลาง
SOLID_THICKEnumเส้นขอบเส้นทึบหนา
DOUBLEEnumเส้นขอบที่เป็นเส้นทึบ 2 เส้น