Enum BorderStyle

BorderStyle

Range.setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal, color, style) ile bir aralıkta ayarlanabilen stiller.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, SpreadsheetApp.BorderStyle.DOTTED.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
DOTTEDEnumNoktalı çizgili kenarlıklar.
DASHEDEnumKesikli çizgi kenarlıkları.
SOLIDEnumİnce düz çizgi kenarlıklar.
SOLID_MEDIUMEnumOrta kalınlıkta düz çizgi kenarlıklar.
SOLID_THICKEnumKalın düz çizgi kenarlıklar.
DOUBLEEnumİki düz çizgi kenarlık.