Class TableCell

TableCell

Komórka w tabeli.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getColumnIndex()IntegerZwraca indeks kolumny komórki tabeli (liczony od 0).
getColumnSpan()IntegerZwraca zakres kolumny komórki tabeli.
getContentAlignment()ContentAlignmentZwraca ContentAlignment tekstu z komórki tabeli.
getFill()FillZwraca wypełnienie komórki tabeli.
getHeadCell()TableCellZwraca komórkę nagłówka tej komórki tabeli.
getMergeState()CellMergeStateZwraca stan scalania komórki tabeli.
getParentColumn()TableColumnZwraca kolumnę tabeli zawierającą bieżącą komórkę.
getParentRow()TableRowZwraca wiersz tabeli zawierający bieżącą komórkę.
getParentTable()TableZwraca tabelę zawierającą bieżącą komórkę.
getRowIndex()IntegerZwraca indeks wiersza tabeli (liczony od 0).
getRowSpan()IntegerZwraca rozpiętość wiersza komórki tabeli.
getText()TextRangeZwraca zawartość tekstową komórki tabeli.
setContentAlignment(contentAlignment)TableCellUstawia ContentAlignment tekstu w komórce tabeli.

Szczegółowa dokumentacja

getColumnIndex()

Zwraca indeks kolumny komórki tabeli (liczony od 0).

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getColumnSpan()

Zwraca zakres kolumny komórki tabeli.

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getContentAlignment()

Zwraca ContentAlignment tekstu z komórki tabeli.

Powroty

ContentAlignment

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getFill()

Zwraca wypełnienie komórki tabeli.

Powroty

Fill

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getHeadCell()

Zwraca komórkę nagłówka tej komórki tabeli. Zwraca wartość null, jeśli komórka nie została scalona lub jest ona komórką nagłówka.

Powroty

TableCell

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getMergeState()

Zwraca stan scalania komórki tabeli.

Powroty

CellMergeState

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getParentColumn()

Zwraca kolumnę tabeli zawierającą bieżącą komórkę.

Powroty

TableColumn

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getParentRow()

Zwraca wiersz tabeli zawierający bieżącą komórkę.

Powroty

TableRow

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getParentTable()

Zwraca tabelę zawierającą bieżącą komórkę.

Powroty

Table

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getRowIndex()

Zwraca indeks wiersza tabeli (liczony od 0).

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getRowSpan()

Zwraca rozpiętość wiersza komórki tabeli.

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getText()

Zwraca zawartość tekstową komórki tabeli. Zwraca wartość null, jeśli komórka została scalona, ale nie jest komórką nagłówka.

Tekst w komórce tabeli zawsze kończy się znakiem nowego wiersza.

Powroty

TextRange

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setContentAlignment(contentAlignment)

Ustawia ContentAlignment tekstu w komórce tabeli.

Parametry

NazwaTypOpis
contentAlignmentContentAlignment

Powroty

TableCell

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations