Enum ContentAlignment

Dopasowanie treści

Wyrównanie treści w polu Shape lub TableCell. Obsługiwane dopasowania pasują do wstępnie zdefiniowanych typów zakotwiczenia tekstu ze standardu ECMA-376.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumWyrównanie treści nie jest obsługiwane.
TOPEnumWyrównuje zawartość do góry właściciela treści. Odpowiada ECMA-376 ST_TextAnchoringType 't'.
MIDDLEEnumdopasowuje treść do środka właściciela treści. Odpowiada ECMA-376 ST_TextAnchoringType 'ctr'.
BOTTOMEnumWyrównuje zawartość do dołu właściciela treści. Odpowiada ECMA-376 ST_TextAnchoringType 'b'.