Enum ContentAlignment

ContentAlignment

Wyrównanie treści w przypadku jednostek Shape lub TableCell. Obsługiwane wyrównania odpowiadają wstępnie zdefiniowanym typom zakotwiczenia tekstu ze standardu ECMA-376.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.ContentAlignment.TOP.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumWyrównanie treści nie jest obsługiwane.
TOPEnumWyrównuje treść do góry właściciela treści. Jest zgodny z ECMA-376 ST_TextAnchoringType „t”.
MIDDLEEnumWyrównuje treść do środka właściciela treści. Jest zgodny z ECMA-376 ST_TextAnchoringType „ctr”.
BOTTOMEnumWyrównuje treść do dolnej krawędzi właściciela treści. Jest zgodny z ECMA-376 ST_TextAnchoringType „b”.