Enum CellMergeState

CellMergeState

Stany scalania komórki tabeli.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
NORMALEnumKomórka nie jest scalona.
HEADEnumKomórka jest scalona i staje się głowicą (tzn. u góry po lewej) w scalonym zestawie komórek.

Załóżmy, że mamy poniższą tabelę.

-------------------
|(0,0)|(0,1)|(0,2)|
-------------------
Jeśli dwie pierwsze komórki są scalone w tę tabelę, komórka (0,0) jest komórką główną, a (0,1) jest scaloną komórką.
-------------------
|(0,0)      |(0,2)|
-------------------
MERGEDEnumKomórka jest scalona, ale nie jest głową (tj. w lewym górnym rogu).

Załóżmy, że mamy poniższą tabelę.

-------------------
|(0,0)|(0,1)|(0,2)|
-------------------
Jeśli dwie pierwsze komórki są scalone w tę tabelę, komórka (0,0) jest komórką główną, a (0,1) jest scaloną komórką.
-------------------
|(0,0)      |(0,2)|
-------------------