Enum CellMergeState

CellMergeState

Stany scalania komórek tabeli.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.CellMergeState.NORMAL.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
NORMALEnumKomórka nie została scalona.
HEADEnumKomórka zostanie scalona i będzie to komórka nagłówka (tj. w lewym górnym rogu) w scalonym zestawie komórek.

Oto przykładowa tabela.

-------------------
|(0,0)|(0,1)|(0,2)|
-------------------
Jeśli pierwsze 2 komórki zostaną scalone w celu utworzenia tabeli poniżej, komórka (0,0) jest komórką nagłówka, a (0, 1) jest komórką scaloną.
-------------------
|(0,0)      |(0,2)|
-------------------
MERGEDEnumKomórka została scalona, ale nie jest komórką nagłówka (tj. w lewym górnym rogu).

Oto przykładowa tabela.

-------------------
|(0,0)|(0,1)|(0,2)|
-------------------
Jeśli pierwsze 2 komórki zostaną scalone w celu utworzenia tabeli poniżej, komórka (0,0) jest komórką nagłówka, a (0, 1) jest komórką scaloną.
-------------------
|(0,0)      |(0,2)|
-------------------