Class Fill

Wypełnij

Opisuje tło elementu strony

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getSolidFill()SolidFillUżyj pełnego wypełnienia tła lub null, jeśli typ wypełnienia jest inny niż FillType.SOLID.
getType()FillTypeSprawdź typ tego wypełnienia.
isVisible()BooleanOkreśla, czy tło jest widoczne.
setSolidFill(color)voidUstawia pełne wypełnienie na podaną wartość Color.
setSolidFill(color, alpha)voidUstawia stałe wypełnienie na podane wartości alfa i Color.
setSolidFill(red, green, blue)voidUstawia pełne wypełnienie na podane wartości RGB.
setSolidFill(red, green, blue, alpha)voidUstawia pełne wypełnienie na podane wartości alfa i RGB.
setSolidFill(hexString)voidUstawia wypełnienie pełne na podany szesnastkowy kod koloru.
setSolidFill(hexString, alpha)voidUstawia wypełnienie pełne na podany ciąg alfa i wartość szesnastkową koloru.
setSolidFill(color)voidUstawia pełne wypełnienie na podaną wartość ThemeColorType.
setSolidFill(color, alpha)voidUstawia stałe wypełnienie na podane wartości alfa i ThemeColorType.
setTransparent()voidUstawia przezroczyste tło.

Szczegółowa dokumentacja

getSolidFill()

Użyj pełnego wypełnienia tła lub null, jeśli typ wypełnienia jest inny niż FillType.SOLID.

Powroty

SolidFill – ustawienie pełnego wypełnienia lub null, jeśli ten typ wypełnienia nie jest wypełniony.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getType()

Sprawdź typ tego wypełnienia.

Powroty

FillType – typ wypełnienia.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

isVisible()

Określa, czy tło jest widoczne.

Powroty

Booleantrue, jeśli tło jest widoczne. false w przeciwnym razie.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setSolidFill(color)

Ustawia pełne wypełnienie na podaną wartość Color.

Parametry

NazwaTypOpis
colorColor

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setSolidFill(color, alpha)

Ustawia stałe wypełnienie na podane wartości alfa i Color.

Parametry

NazwaTypOpis
colorColor
alphaNumber

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setSolidFill(red, green, blue)

Ustawia pełne wypełnienie na podane wartości RGB.

Parametry

NazwaTypOpis
redInteger
greenInteger
blueInteger

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setSolidFill(red, green, blue, alpha)

Ustawia pełne wypełnienie na podane wartości alfa i RGB.

Parametry

NazwaTypOpis
redInteger
greenInteger
blueInteger
alphaNumber

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setSolidFill(hexString)

Ustawia wypełnienie pełne na podany szesnastkowy kod koloru.

Ciąg szesnastkowy musi mieć format „#RRGGBB”. Na przykład kolor różowy będzie oznaczony jako „#FFC0CB”.

Parametry

NazwaTypOpis
hexStringString

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setSolidFill(hexString, alpha)

Ustawia wypełnienie pełne na podany ciąg alfa i wartość szesnastkową koloru.

Ciąg szesnastkowy musi mieć format „#RRGGBB”. Na przykład kolor różowy będzie oznaczony jako „#FFC0CB”.

Parametry

NazwaTypOpis
hexStringString
alphaNumber

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setSolidFill(color)

Ustawia pełne wypełnienie na podaną wartość ThemeColorType.

Parametry

NazwaTypOpis
colorThemeColorType

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setSolidFill(color, alpha)

Ustawia stałe wypełnienie na podane wartości alfa i ThemeColorType.

Parametry

NazwaTypOpis
colorThemeColorType
alphaNumber

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setTransparent()

Ustawia przezroczyste tło.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations