Class TableColumn

TableColumn

Kolumna w tabeli. Kolumna składa się z listy komórek tabeli. Kolumna jest identyfikowana przez indeks kolumny.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getCell(cellIndex)TableCellZwraca komórkę o określonym indeksie.
getIndex()IntegerZwraca indeks kolumny od 0.
getNumCells()IntegerZwraca liczbę komórek w tej kolumnie.
getParentTable()TableZwraca tabelę zawierającą bieżącą kolumnę.
getWidth()NumberZwraca szerokość kolumny w punktach.
remove()voidUsuwa kolumnę tabeli.

Szczegółowa dokumentacja

getCell(cellIndex)

Zwraca komórkę o określonym indeksie.

Parametry

NazwaTypOpis
cellIndexIntegerIndeks komórki do pobrania liczony od 0.

Powroty

TableCell

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getIndex()

Zwraca indeks kolumny od 0.

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getNumCells()

Zwraca liczbę komórek w tej kolumnie.

Powroty

Integer

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getParentTable()

Zwraca tabelę zawierającą bieżącą kolumnę.

Powroty

Table

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getWidth()

Zwraca szerokość kolumny w punktach.

Powroty

Number

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

remove()

Usuwa kolumnę tabeli.

Jeśli wszystkie komórki w tej kolumnie zostaną scalone z innymi kolumnami, wspólne kolumny obejmujące te komórki zostaną usunięte.

Jeśli po usunięciu danych w tabeli nie pozostaną żadne kolumny, zostanie ona usunięta w całości.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations