Class TimeItem

TimeItem

Element pytania, który umożliwia respondentowi określenie pory dnia. Elementy można wyświetlić lub utworzyć z poziomu Form. Elementy używane w teście są oceniane.

// Open a form by ID and add a new time item.
var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var item = form.addTimeItem();
item.setTitle('What time do you usually wake up in the morning?');

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
createResponse(hour, minute)ItemResponseTworzy nowy element: ItemResponse dla tego elementu.
duplicate()TimeItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackZwraca opinię wyświetlaną użytkownikom, gdy odpowiadają na pytanie z możliwością oceny.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasem nazywany tekstem opisu dla elementów układu takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator elementu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu do wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca wartość punktową elementu możliwego do oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasem nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
isRequired()BooleanOkreśla, czy respondent musi odpowiedzieć na pytanie.
setGeneralFeedback(feedback)TimeItemUmożliwia wyświetlanie odpowiedzi, które mają być wyświetlane ankietowanym, gdy nie mają prawidłowej lub nieprawidłowej odpowiedzi (np. pytań wymagających ręcznego oceniania).
setHelpText(text)TimeItemUstawia tekst pomocy elementu (czasem nazywany tekstem opisu dla elementów układu takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setPoints(points)TimeItemOkreśla liczbę punktów, które może mieć wartość z możliwością oceny.
setRequired(enabled)TimeItemOkreśla, czy respondent musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)TimeItemUstawia tytuł elementu (czasem nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

Szczegółowa dokumentacja

createResponse(hour, minute)

Tworzy nowy element: ItemResponse dla tego elementu. Argumenty hour i minute są podawane w formie liczb całkowitych z 0 do 23 oraz od 0 do 59. Przekroczenie tych granic odbywa się tak, jak w przypadku zegara, np. 10, 90 jest interpretowany jako 11:30, a -1, 60 jako 00:00.

Parametry

NazwaTypOpis
hourIntegergodz. wyrażona jako liczba całkowita z zakresu od 0 do 23
minuteIntegerminuta godziny wyrażona jako liczba całkowita z zakresu od 0 do 59

Zwróć

ItemResponse – odpowiedź elementu;

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

duplicate()

Tworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.

Zwróć

TimeItem – duplikat pytania „TimeItem” dotyczący łańcucha

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getGeneralFeedback()

Zwraca opinię wyświetlaną użytkownikom, gdy odpowiadają na pytanie z możliwością oceny.

Zwróć

QuizFeedback – opinia (jeśli istnieje).

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getHelpText()

Pobiera tekst pomocy elementu (czasem nazywany tekstem opisu dla elementów układu takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).

Zwróć

String – tekst pomocy lub opis elementu;

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getId()

Pobiera unikalny identyfikator elementu.

Zwróć

Integer – identyfikator elementu;

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getIndex()

Pobiera indeks elementu do wszystkich elementów w formularzu.

Zwróć

Integer – indeks elementu

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getPoints()

Zwraca wartość punktową elementu możliwego do oceny.

Zwróć

Integer – liczba punktów przyznawanych za pytanie.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getTitle()

Pobiera tytuł elementu (czasem nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

Zwróć

String – tytuł lub tekst nagłówka;

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getType()

Pobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.

Zwróć

ItemType – typ produktu

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

isRequired()

Określa, czy respondent musi odpowiedzieć na pytanie.

Zwróć

Boolean – czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie;

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setGeneralFeedback(feedback)

Umożliwia wyświetlanie odpowiedzi, które mają być wyświetlane ankietowanym, gdy nie mają prawidłowej lub nieprawidłowej odpowiedzi (np. pytań wymagających ręcznego oceniania).

Parametry

NazwaTypOpis
feedbackQuizFeedbacknowa opinia

Zwróć

TimeItem – ten TimeItem do łańcucha

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setHelpText(text)

Ustawia tekst pomocy elementu (czasem nazywany tekstem opisu dla elementów układu takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).

Parametry

NazwaTypOpis
textStringnowy tekst pomocy

Zwróć

TimeItem – ten TimeItem do łańcucha

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setPoints(points)

Określa liczbę punktów, które może mieć wartość z możliwością oceny. Domyślnie nowe elementy mają wartość 0.

Parametry

NazwaTypOpis
pointsIntegerliczbę punktów przyznawanych za pytanie

Zwróć

TimeItem – ten TimeItem do łańcucha

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setRequired(enabled)

Określa, czy respondent musi odpowiedzieć na pytanie.

Parametry

NazwaTypOpis
enabledBooleanczy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie;

Zwróć

TimeItem – bieżący element (łańcuch)

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setTitle(title)

Ustawia tytuł elementu (czasem nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

Parametry

NazwaTypOpis
titleStringnowego tytułu lub tekstu nagłówka,

Zwróć

TimeItem – ten TimeItem do łańcucha

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms