Enum ItemType

Typ elementu

Wyliczenie wskazujące obsługiwane typy elementów formularza. Typy elementów są dostępne z poziomu aplikacji FormApp.ItemType.

// Open a form by ID and add a new section header.
var form = FormApp.create('Form Name');
var item = form.addSectionHeaderItem();
item.setTitle('Title of new section');

// Check the item type.
if (item.getType() == FormApp.ItemType.SECTION_HEADER) {
  item.setHelpText('Description of new section.');
}

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
CHECKBOXEnumElement pytania, który umożliwia respondentowi zaznaczenie jednego lub kilku pól wyboru, a także opcjonalne pole "other".
CHECKBOX_GRIDEnumElement pytania w formie siatki kolumn i wierszy, który umożliwia użytkownikowi wybranie wielu opcji w wierszu.
DATEEnumElement pytania, który pozwala użytkownikowi określić datę.
DATETIMEEnumElement pytania, który pozwala użytkownikowi określić datę i godzinę.
DURATIONEnumElement pytania, który pozwala użytkownikowi określić czas trwania.
GRIDEnumPozycja pytania w postaci siatki kolumn i wierszy, która umożliwia respondentowi wybranie 1 opcji na wiersz z sekwencji przycisków.
IMAGEEnumElement układu wyświetlający obraz.
LISTEnumElement pytania, który umożliwia respondentowi wybranie jednej z listy.
MULTIPLE_CHOICEEnumElement pytania, który pozwala respondentowi wybrać jedną z opcji na liście opcji lub opcjonalnego pola „&"”.
PAGE_BREAKEnumElement układu określający początek strony.
PARAGRAPH_TEXTEnumElement pytania, który umożliwia respondentowi wpisanie bloku tekstu.
SCALEEnumElement pytania, który umożliwia respondentowi wybranie jednej z numerowanej sekwencji opcji.
SECTION_HEADEREnumElement układu przedstawiający wizualnie sekcję.
TEXTEnumElement pytania, który pozwala użytkownikowi wpisać jeden wiersz tekstu.
TIMEEnumElement pytania, który umożliwia respondentowi określenie pory dnia.
VIDEOEnumElement układu, który wyświetla film w YouTube.
FILE_UPLOADEnumElement pytania, który umożliwia użytkownikowi przesłanie pliku.