Class QuizFeedback

QuizOpinie

Funkcjonalna beata, która zawiera właściwości typowe dla wszystkich opinii, np. wyświetlany tekst lub linki.

Opinie można dodawać do Form elementów z możliwością oceny.

// Setting feedback which should be automatically shown when a user responds to a question
// incorrectly.
var textItem = form.addTextItem().setTitle('Re-hydrating dried fruit is an example of what?');
var feedback = FormApp.createFeedback()
  .setDisplayText(
      “Good answer, but not quite right.  Please review chapter 4 before next time.”)
  .addLink("http://wikipedia.com/osmosis");
textItem.setFeedbackForIncorrect(feedback);

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getLinkUrls()String[]Pobiera listę adresów URL powiązanych z komentarzem.
getText()StringPobiera wyświetlany tekst opinii.

Szczegółowa dokumentacja

getLinkUrls()

Pobiera listę adresów URL powiązanych z komentarzem. Są one wyświetlane użytkownikowi w postaci listy przydatnych linków.

Zwróć

String[] – lista adresów URL powiązanych z opinią


getText()

Pobiera wyświetlany tekst opinii. Ten tekst jest wyświetlany użytkownikowi po przesłaniu odpowiedzi.

Zwróć

String – tekst opinii