Class console

konsola

Ta klasa umożliwia deweloperowi zapisywanie logów w usłudze Stackdriver Logging usługi Google Cloud Platform. Poniżej pokazujemy kilka przykładów logowania:

function measuringExecutionTime() {
 // A simple INFO log message, using sprintf() formatting.
 console.info('Timing the %s function (%d arguments)', 'myFunction', 1);

 // Log a JSON object at a DEBUG level. If the object contains a property called "message",
 // that is used as the summary in the log viewer, otherwise a stringified version of
 // the object is used as the summary.
 var parameters = {
  isValid: true,
  content: 'some string',
  timestamp: new Date()
 };
 console.log(parameters);

 var label = 'myFunction() time'; // Labels the timing log entry.
 console.time(label);       // Starts the timer.
 try {
  myFunction(parameters);     // Function to time.
 } catch (e) {
  // Logs an ERROR message.
  console.error('myFunction() yielded an error: ' + e);
 }
 console.timeEnd(label);   // Stops the timer, logs execution duration.
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
error()voidNa wyjściu do Stackdriver Logging wyświetla się pusty komunikat o poziomie BŁĄD.
error(formatOrObject, values)voidWysyła komunikat o poziomie BŁĄD do usługi Stackdriver Logging.
info()voidNa wyjściu do Stackdriver Logging wypływa pusty komunikat na poziomie INFO.
info(formatOrObject, values)voidNa wyjściu do Stackdriver Logging wyświetla się komunikat na poziomie INFO.
log()voidNa wyjściu generuje do usługi Stackdriver Logging pusty komunikat na poziomie DEBUG.
log(formatOrObject, values)voidGeneruje komunikat poziomu DEBUG do usługi Stackdriver Logging.
time(label)voidUruchamia stoper, za pomocą którego możesz śledzić czas trwania operacji.
timeEnd(label)voidZatrzymuje minutnik, który został wcześniej uruchomiony przez połączenie z numerem console.time().
warn()voidNa wyjściu do usługi Stackdriver Logging wyświetla się pusty komunikat o poziomie OSTRZEŻENIE.
warn(formatOrObject, values)voidWysyła do usługi Stackdriver Logging komunikat o poziomie OSTRZEŻENIE.

Szczegółowa dokumentacja

error()

Na wyjściu do Stackdriver Logging wyświetla się pusty komunikat o poziomie BŁĄD.


error(formatOrObject, values)

Wysyła komunikat o poziomie BŁĄD do usługi Stackdriver Logging.

Parametry

NazwaTypOpis
formatOrObjectObjectciąg tekstowy zawierający zero lub więcej ciągów do podstawienia albo obiekt JavaScript do rejestrowania jako obiekt JavaScript, jeśli nie ma żadnych innych parametrów.
valuesObject...obiekty, które mają zastąpić ciągi zastępowania w wiadomości. Daje Ci to dodatkową kontrolę nad formatem danych wyjściowych.

info()

Na wyjściu do Stackdriver Logging wypływa pusty komunikat na poziomie INFO.


info(formatOrObject, values)

Na wyjściu do Stackdriver Logging wyświetla się komunikat na poziomie INFO.

Parametry

NazwaTypOpis
formatOrObjectObjectciąg tekstowy zawierający zero lub więcej ciągów do podstawienia albo obiekt JavaScript do rejestrowania jako obiekt JavaScript, jeśli nie ma żadnych innych parametrów.
valuesObject...obiekty, które mają zastąpić ciągi zastępowania w wiadomości. Daje Ci to dodatkową kontrolę nad formatem danych wyjściowych.

log()

Na wyjściu generuje do usługi Stackdriver Logging pusty komunikat na poziomie DEBUG.


log(formatOrObject, values)

Generuje komunikat poziomu DEBUG do usługi Stackdriver Logging.

Parametry

NazwaTypOpis
formatOrObjectObjectciąg tekstowy zawierający zero lub więcej ciągów do podstawienia albo obiekt JavaScript do rejestrowania jako obiekt JavaScript, jeśli nie ma żadnych innych parametrów.
valuesObject...obiekty, które mają zastąpić ciągi zastępowania w wiadomości. Daje Ci to dodatkową kontrolę nad formatem danych wyjściowych.

time(label)

Uruchamia stoper, za pomocą którego możesz śledzić czas trwania operacji.

Parametry

NazwaTypOpis
labelStringNazwa nowego minutnika.

timeEnd(label)

Zatrzymuje minutnik, który został wcześniej uruchomiony przez połączenie z numerem console.time(). Czas trwania jest logowany w usłudze Stackdriver.

Parametry

NazwaTypOpis
labelStringnazwa minutnika do zatrzymania.

warn()

Na wyjściu do usługi Stackdriver Logging wyświetla się pusty komunikat o poziomie OSTRZEŻENIE.


warn(formatOrObject, values)

Wysyła do usługi Stackdriver Logging komunikat o poziomie OSTRZEŻENIE.

Parametry

NazwaTypOpis
formatOrObjectObjectciąg tekstowy zawierający zero lub więcej ciągów do podstawienia albo obiekt JavaScript do rejestrowania jako obiekt JavaScript, jeśli nie ma żadnych innych parametrów.
valuesObject...obiekty, które mają zastąpić ciągi zastępowania w wiadomości. Daje Ci to dodatkową kontrolę nad formatem danych wyjściowych.