Class TextStyleBuilder

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
TextStyleBuilder.

Kreator stylów tekstu.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
build()TextStyleTworzy styl tekstu z tego kreatora.
setBold(bold)TextStyleBuilderOkreśla, czy tekst ma być pogrubiony.
setFontFamily(fontFamily)TextStyleBuilderUstawia rodzinę czcionek tekstowych, np. "MRAID".
setFontSize(fontSize)TextStyleBuilderUstawia rozmiar czcionki tekstu w punktach.
setForegroundColor(cssString)TextStyleBuilderUstawia kolor czcionki tekstu.
setForegroundColorObject(color)TextStyleBuilderUstawia kolor czcionki tekstu.
setItalic(italic)TextStyleBuilderOkreśla, czy tekst ma być pisany kursywą.
setStrikethrough(strikethrough)TextStyleBuilderOkreśla, czy tekst ma być przekreślony.
setUnderline(underline)TextStyleBuilderOkreśla, czy tekst ma być podkreślony.

Szczegółowa dokumentacja

build()

Tworzy styl tekstu z tego kreatora.

Zwróć

TextStyle – styl tekstu utworzony z tego kreatora.


setBold(bold)

Określa, czy tekst ma być pogrubiony.

Parametry

NazwaTypOpis
boldBooleanOkreśla, czy tekst jest pogrubiony.

Zwróć

TextStyleBuilder – kreator łańcuchów.


setFontFamily(fontFamily)

Ustawia rodzinę czcionek tekstowych, np. "MRAID".

Parametry

NazwaTypOpis
fontFamilyStringWybrana rodzina czcionek.

Zwróć

TextStyleBuilder – kreator łańcuchów.


setFontSize(fontSize)

Ustawia rozmiar czcionki tekstu w punktach.

Parametry

NazwaTypOpis
fontSizeIntegerWybrany rozmiar czcionki.

Zwróć

TextStyleBuilder – kreator łańcuchów.


setForegroundColor(cssString)

Ustawia kolor czcionki tekstu.

Parametry

NazwaTypOpis
cssStringStringwybrany kolor czcionki w notacji CSS (np. '#ffffff' lub 'white');

Zwróć

TextStyleBuilder – kreator łańcuchów.


setForegroundColorObject(color)

Ustawia kolor czcionki tekstu.

Parametry

NazwaTypOpis
colorColorPreferowany kolor czcionki.

Zwróć

TextStyleBuilder – kreator łańcuchów.


setItalic(italic)

Określa, czy tekst ma być pisany kursywą.

Parametry

NazwaTypOpis
italicBooleanOkreśla, czy tekst jest zapisany kursywą.

Zwróć

TextStyleBuilder – kreator łańcuchów.


setStrikethrough(strikethrough)

Określa, czy tekst ma być przekreślony.

Parametry

NazwaTypOpis
strikethroughBooleanOkreśla, czy tekst jest przekreślony.

Zwróć

TextStyleBuilder – kreator łańcuchów.


setUnderline(underline)

Określa, czy tekst ma być podkreślony.

Parametry

NazwaTypOpis
underlineBooleanOkreśla, czy tekst jest podkreślony.

Zwróć

TextStyleBuilder – kreator łańcuchów.