Class TextStyleBuilder

TextStyleBuilder

Kreator stylów tekstu.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
build()TextStyleTworzy styl tekstu z tego kreatora.
setBold(bold)TextStyleBuilderOkreśla, czy tekst ma być pogrubiony.
setFontFamily(fontFamily)TextStyleBuilderUstawia rodzinę czcionek tekstu, np. „Yahoo”.
setFontSize(fontSize)TextStyleBuilderUstawia rozmiar czcionki tekstu w punktach.
setForegroundColor(cssString)TextStyleBuilderUstawia kolor czcionki tekstu.
setForegroundColorObject(color)TextStyleBuilderUstawia kolor czcionki tekstu.
setItalic(italic)TextStyleBuilderOkreśla, czy tekst ma być pisany kursywą.
setStrikethrough(strikethrough)TextStyleBuilderOkreśla, czy tekst ma być przekreślony.
setUnderline(underline)TextStyleBuilderOkreśla, czy tekst ma być podkreślony.

Szczegółowa dokumentacja

build()

Tworzy styl tekstu z tego kreatora.

Powroty

TextStyle – styl tekstu utworzony z tego kreatora.


setBold(bold)

Określa, czy tekst ma być pogrubiony.

Parametry

NazwaTypOpis
boldBooleanOkreśla, czy tekst jest pogrubiony.

Powroty

TextStyleBuilder – kreator tworzenia łańcuchów.


setFontFamily(fontFamily)

Ustawia rodzinę czcionek tekstu, np. „Yahoo”.

Parametry

NazwaTypOpis
fontFamilyStringWybrana rodzina czcionek.

Powroty

TextStyleBuilder – kreator tworzenia łańcuchów.


setFontSize(fontSize)

Ustawia rozmiar czcionki tekstu w punktach.

Parametry

NazwaTypOpis
fontSizeIntegerWybrany rozmiar czcionki.

Powroty

TextStyleBuilder – kreator tworzenia łańcuchów.


setForegroundColor(cssString)

Ustawia kolor czcionki tekstu.

Parametry

NazwaTypOpis
cssStringStringŻądany kolor czcionki w notacji CSS (np. '#ffffff' lub 'white').

Powroty

TextStyleBuilder – kreator tworzenia łańcuchów.


setForegroundColorObject(color)

Ustawia kolor czcionki tekstu.

Parametry

NazwaTypOpis
colorColorWybrany kolor czcionki.

Powroty

TextStyleBuilder – kreator tworzenia łańcuchów.


setItalic(italic)

Określa, czy tekst ma być pisany kursywą.

Parametry

NazwaTypOpis
italicBooleanWskazuje, czy tekst jest pisany kursywą.

Powroty

TextStyleBuilder – kreator tworzenia łańcuchów.


setStrikethrough(strikethrough)

Określa, czy tekst ma być przekreślony.

Parametry

NazwaTypOpis
strikethroughBooleanWskazuje, czy tekst jest przekreślony.

Powroty

TextStyleBuilder – kreator tworzenia łańcuchów.


setUnderline(underline)

Określa, czy tekst ma być podkreślony.

Parametry

NazwaTypOpis
underlineBooleanWskazuje, czy tekst jest podkreślony.

Powroty

TextStyleBuilder – kreator tworzenia łańcuchów.