Class SortSpec

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Sortowanie

Specyfikacja sortowania.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getBackgroundColor()ColorZwraca kolor tła używany do sortowania lub null, jeśli go nie ma.
getDataSourceColumn()DataSourceColumnPobiera kolumnę źródła danych, na której działa specyfikacja sortowania.
getDimensionIndex()IntegerZwraca indeks wymiaru lub właściwość null, jeśli nie jest połączona z filtrem lokalnym.
getForegroundColor()ColorZwraca kolor pierwszego planu używany do sortowania lub null, jeśli go nie ma.
getSortOrder()SortOrderZwraca kolejność sortowania.
isAscending()BooleanZwraca kolejność sortowania.

Szczegółowa dokumentacja

getBackgroundColor()

Zwraca kolor tła używany do sortowania lub null, jeśli go nie ma.

Zwróć

Color – kolor tła,

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceColumn()

Pobiera kolumnę źródła danych, na której działa specyfikacja sortowania. Zwraca wartość null, jeśli ta specyfikacja sortowania nie działa w kolumnie źródła danych.

Zwróć

DataSourceColumn – kolumna źródła danych, na której opiera się specyfikacja.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDimensionIndex()

Zwraca indeks wymiaru lub właściwość null, jeśli nie jest połączona z filtrem lokalnym.

Zwróć

Integer – indeks wymiaru;

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getForegroundColor()

Zwraca kolor pierwszego planu używany do sortowania lub null, jeśli go nie ma.

Zwróć

Color – kolor pierwszego planu,

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSortOrder()

Zwraca kolejność sortowania.

Zwróć

SortOrder – kolejność sortowania.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isAscending()

Zwraca kolejność sortowania.

Zwróć

Booleantrue, jeśli kolejność sortowania rośnie lub false.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets