Class SortSpec

SortSpec

Specyfikacja sortowania.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getBackgroundColor()ColorZwraca kolor tła użyty do sortowania lub kolor null, jeśli go nie ma.
getDataSourceColumn()DataSourceColumnPobiera kolumnę źródła danych, na której działa specyfikacja sortowania.
getDimensionIndex()IntegerZwraca indeks wymiaru lub element null, jeśli nie jest połączony z filtrem lokalnym.
getForegroundColor()ColorZwraca kolor pierwszego planu użyty do sortowania lub kolor null, jeśli go nie ma.
getSortOrder()SortOrderZwraca kolejność sortowania.
isAscending()BooleanWskazuje, czy kolejność sortowania jest rosnąca.

Szczegółowa dokumentacja

getBackgroundColor()

Zwraca kolor tła użyty do sortowania lub kolor null, jeśli go nie ma.

Powroty

Color – kolor tła.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceColumn()

Pobiera kolumnę źródła danych, na której działa specyfikacja sortowania. Zwraca wartość null, jeśli ta specyfikacja sortowania nie działa na kolumnie źródła danych.

Powroty

DataSourceColumn – kolumna źródła danych, na której działa specyfikacja sortowania.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDimensionIndex()

Zwraca indeks wymiaru lub element null, jeśli nie jest połączony z filtrem lokalnym.

Powroty

Integer – indeks wymiaru.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getForegroundColor()

Zwraca kolor pierwszego planu użyty do sortowania lub kolor null, jeśli go nie ma.

Powroty

Color – kolor pierwszego planu.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getSortOrder()

Zwraca kolejność sortowania.

Powroty

SortOrder – kolejność sortowania.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isAscending()

Wskazuje, czy kolejność sortowania jest rosnąca.

Powroty

Booleantrue, jeśli kolejność sortowania jest rosnąca, lub false w innym przypadku.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets