Enum SortOrder

SortOrder

Wyliczenie reprezentujące kolejność sortowania.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.SortOrder.ASCENDING.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
ASCENDINGEnumRosnąco według kolejności sortowania.
DESCENDINGEnumMalejąco według kolejności sortowania.