Enum SheetType

SheetType

Różne typy arkuszy, które mogą istnieć w arkuszu kalkulacyjnym.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.SheetType.GRID.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
GRIDEnumArkusz zawierający siatkę. Jest to typ domyślny.
OBJECTEnumArkusz zawierający jeden osadzony obiekt, taki jak EmbeddedChart.
DATASOURCEEnumArkusz zawierający: DataSource.