Enum SheetType

SheetType

Bir e-tabloda bulunabilecek farklı sayfa türleri.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, SpreadsheetApp.SheetType.GRID.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
GRIDEnumIzgara içeren bir sayfa. Bu, varsayılan türdür.
OBJECTEnumEmbeddedChart gibi tek bir yerleştirilmiş nesne içeren sayfa.
DATASOURCEEnumDataSource içeren bir sayfa.