Enum PivotTableSummarizeFunction

PivotTableSummarizeFunction

Wyliczenie funkcji służących do podsumowywania danych w tabeli przestawnej.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.PivotTableSummarizeFunction.CUSTOM.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
CUSTOMEnumJest to funkcja niestandardowa. Ta wartość jest prawidłowa tylko w przypadku pól obliczeniowych.
SUMEnumFunkcja SUMA
COUNTAEnumFunkcja LICZ.A
COUNTEnumFunkcja COUNT
COUNTUNIQUEEnumFunkcja COUNTUNIQUE
AVERAGEEnumFunkcja ŚREDNIA
MAXEnumFunkcja MAX
MINEnumFunkcja MIN
MEDIANEnumFunkcja MEDIANA
PRODUCTEnumFunkcja PRODUCT
STDEVEnumFunkcja ODCH.STANDARDOWE
STDEVPEnumFunkcja ODCH.STANDARD.POPUL
VAREnumFunkcja VAR
VARPEnumFunkcja WARIANCJA.POPUL