Enum InterpolationType

InterpolationType

Wyliczenie reprezentujące opcje interpolacji służące do obliczania wartości do użycia w funkcji GradientCondition w ConditionalFormatRule.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.InterpolationType.NUMBER.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
NUMBEREnumUżyj tej liczby jako punktu interpolacji warunku gradientu.
PERCENTEnumUżyj tej liczby jako procentowego punktu interpolacji w przypadku warunku gradientu.
PERCENTILEEnumUżyj tej liczby jako punktu interpolacji percentylu w przypadku warunku gradientu.
MINEnumOkreśl minimalną liczbę jako konkretny punkt interpolacji dla warunku gradientu.
MAXEnumOkreśl maksymalną wartość jako konkretny punkt interpolacji dla warunku gradientu.