Enum InterpolationType

Typ interpolacji

Wyliczenie reprezentujące opcje interpolacji służące do obliczania wartości do użycia w funkcji GradientCondition w ConditionalFormatRule.

Aby wywołać wyliczenie, musisz wywołać jego klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.InterpolationType.NUMBER.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
NUMBEREnumUżyj tej liczby jako konkretnego punktu interpolacji w przypadku warunku gradientu.
PERCENTEnumUżyj tej liczby jako punktu interpolacji procentowej w przypadku warunku gradientu.
PERCENTILEEnumUżyj liczby jako punktu interpolacji centyli dla warunku gradientu.
MINEnumOkreśl minimalną liczbę jako konkretny punkt interpolacji dla warunku gradientu.
MAXEnumOkreśl maksymalną liczbę jako konkretny punkt interpolacji dla warunku gradientu.