Enum DeveloperMetadataLocationType

DeveloperMetadataLocationType

Lista typów lokalizacji metadanych dewelopera.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.DeveloperMetadataLocationType.SPREADSHEET.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
SPREADSHEETEnumTyp lokalizacji na potrzeby metadanych dewelopera powiązany z arkuszem kalkulacyjnym najwyższego poziomu.
SHEETEnumTyp lokalizacji na potrzeby metadanych dewelopera powiązanych z całym arkuszem.
ROWEnumTyp lokalizacji na potrzeby metadanych dewelopera powiązanych z wierszem.
COLUMNEnumTyp lokalizacji na potrzeby metadanych dewelopera powiązanych z kolumną.