Enum DeveloperMetadataLocationType

DeveloperMetadataLocationType

การแจกแจงประเภทตำแหน่งข้อมูลเมตาของนักพัฒนาแอป

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น SpreadsheetApp.DeveloperMetadataLocationType.SPREADSHEET

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
SPREADSHEETEnumประเภทสถานที่สำหรับข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับสเปรดชีตระดับบนสุด
SHEETEnumประเภทสถานที่ของข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับชีตทั้งแผ่น
ROWEnumประเภทสถานที่ตั้งของข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับแถว
COLUMNEnumประเภทสถานที่ตั้งของข้อมูลเมตาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับคอลัมน์