Class CellImage

CellImage

Reprezentuje obraz, który ma zostać dodany do komórki. Aby dodać obraz do komórki, utwórz dla niego nową wartość za pomocą właściwości SpreadsheetApp.newCellImage() i CellImageBuilder. Następnie za pomocą Range.setValue(value) lub Range.setValues(values) możesz dodać wartość obrazu do komórki.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
valueTypeValueTypePole ustawione na ValueType.IMAGE, które reprezentuje typ wartości obrazu.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getAltTextDescription()StringZwraca opis tekstu alternatywnego obrazu.
getAltTextTitle()StringZwraca tytuł tekstu alternatywnego obrazu.
getContentUrl()StringZwraca do obrazu adres URL hostowany przez Google.
getUrl()StringPobiera źródłowy adres URL obrazu. Zwraca wartość null, jeśli adres URL jest niedostępny.
toBuilder()CellImageBuilderTworzy narzędzie do tworzenia, które przekształca obraz w typ wartości obrazu, aby umożliwić Ci umieszczenie go w komórce.

Szczegółowa dokumentacja

getAltTextDescription()

Zwraca opis tekstu alternatywnego obrazu.

Powroty

String – opis tekstu alternatywnego.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getAltTextTitle()

Zwraca tytuł tekstu alternatywnego obrazu.

Powroty

String – tytuł tekstu alternatywnego.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getContentUrl()

Zwraca do obrazu adres URL hostowany przez Google. Adres URL jest oznaczony tagiem z kontem zgłaszającego prośbę, więc każda osoba, która go otrzymała, faktycznie uzyskuje dostęp do obrazu jako osoba, która zgłosiła pierwotne żądanie. Jeśli zmienią się ustawienia udostępniania arkusza kalkulacyjnego, możesz utracić dostęp do obrazu. Zwrócony adres URL wygasa po krótkim czasie.

Powroty

String – adres URL obrazu hostowany przez Google.


getUrl()

Pobiera źródłowy adres URL obrazu. Zwraca wartość null, jeśli adres URL jest niedostępny. Jeśli obraz został wstawiony przez URL przy użyciu interfejsu API, ta metoda zwraca adres URL podany podczas wstawiania obrazu.

Powroty

String – adres URL obrazu, jeśli jest dostępny. Zwraca wartość null, jeśli obraz jest niedostępny lub nie ma źródłowego adresu URL.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

toBuilder()

Tworzy narzędzie do tworzenia, które przekształca obraz w typ wartości obrazu, aby umożliwić Ci umieszczenie go w komórce. Zanim obraz zostanie umieszczony w komórce, trzeba go utworzyć jako typ wartości obrazu. Następnie możesz dodać go do komórki za pomocą Range.setValue(value) lub Range.setValues(values).

Powroty

CellImageBuilder – kreator, który tworzy typ wartości obrazu na podstawie określonych właściwości obrazu.