Enum ValueType

ValueType

Wyliczenie typów wartości zwracanych przez funkcje Range.getValue() i Range.getValues() z klasy Range w usłudze Arkusz kalkulacyjny. Do wartości wyliczeniowych wymienionych poniżej można dodać wartości oprócz Number, Boolean, Date i String.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.ValueType.IMAGE.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
IMAGEEnumTyp wartości, jeśli komórka zawiera obraz.