Class TriggerBuilder

TriggerBuilder

Ogólny kreator aktywatorów skryptów.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
forDocument(document)DocumentTriggerBuilderTworzy i zwraca element DocumentTriggerBuilder powiązany z danym dokumentem.
forDocument(key)DocumentTriggerBuilderTworzy i zwraca element DocumentTriggerBuilder powiązany z dokumentem o podanym identyfikatorze.
forForm(form)FormTriggerBuilderTworzy i zwraca obiekt FormTriggerBuilder powiązany z podanym formularzem.
forForm(key)FormTriggerBuilderTworzy i zwraca obiekt FormTriggerBuilder powiązany z formularzem o podanym identyfikatorze.
forSpreadsheet(sheet)SpreadsheetTriggerBuilderTworzy i zwraca element SpreadsheetTriggerBuilder powiązany z danym arkuszem kalkulacyjnym.
forSpreadsheet(key)SpreadsheetTriggerBuilderTworzy i zwraca element SpreadsheetTriggerBuilder powiązany z arkuszem kalkulacyjnym o podanym identyfikatorze.
forUserCalendar(emailId)CalendarTriggerBuilderZwraca konstruktor do tworzenia aktywatorów kalendarza.
timeBased()ClockTriggerBuilderTworzy i zwraca wartość ClockTriggerBuilder do tworzenia reguł opartych na czasie.

Szczegółowa dokumentacja

forDocument(document)

Tworzy i zwraca element DocumentTriggerBuilder powiązany z danym dokumentem.

ScriptApp.newTrigger('myFunction')
 .forDocument(DocumentApp.getActiveDocument())
 .onOpen()
 .create();

Parametry

NazwaTypOpis
documentDocumentdokument

Powroty

DocumentTriggerBuilder – nowa wersja DocumentTriggerBuilder

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

forDocument(key)

Tworzy i zwraca element DocumentTriggerBuilder powiązany z dokumentem o podanym identyfikatorze.

ScriptApp.newTrigger('myFunction')
 .forDocument('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
 .onOpen()
 .create();

Parametry

NazwaTypOpis
keyStringidentyfikator dokumentu.

Powroty

DocumentTriggerBuilder – nowa wersja DocumentTriggerBuilder

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

forForm(form)

Tworzy i zwraca obiekt FormTriggerBuilder powiązany z podanym formularzem.

ScriptApp.newTrigger('myFunction')
 .forForm(FormApp.getActiveForm())
 .onFormSubmit()
 .create();

Parametry

NazwaTypOpis
formFormformularz

Powroty

FormTriggerBuilder – nowa wersja FormTriggerBuilder

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

forForm(key)

Tworzy i zwraca obiekt FormTriggerBuilder powiązany z formularzem o podanym identyfikatorze.

ScriptApp.newTrigger('myFunction')
 .forForm('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
 .onFormSubmit()
 .create();

Parametry

NazwaTypOpis
keyStringidentyfikator formularza

Powroty

FormTriggerBuilder – nowa wersja FormTriggerBuilder

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

forSpreadsheet(sheet)

Tworzy i zwraca element SpreadsheetTriggerBuilder powiązany z danym arkuszem kalkulacyjnym.

ScriptApp.newTrigger('myFunction')
 .forSpreadsheet(SpreadsheetApp.getActive())
 .onEdit()
 .create();

Parametry

NazwaTypOpis
sheetSpreadsheetarkusz kalkulacyjny

Powroty

SpreadsheetTriggerBuilder – nowa formuła Arkuszy kalkulacyjnych

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

forSpreadsheet(key)

Tworzy i zwraca element SpreadsheetTriggerBuilder powiązany z arkuszem kalkulacyjnym o podanym identyfikatorze.

ScriptApp.newTrigger('myFunction')
 .forSpreadsheet('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
 .onEdit()
 .create();

Parametry

NazwaTypOpis
keyStringidentyfikator arkusza kalkulacyjnego

Powroty

SpreadsheetTriggerBuilder – nowa formuła Arkuszy kalkulacyjnych

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

forUserCalendar(emailId)

Zwraca konstruktor do tworzenia aktywatorów kalendarza.

Parametry

NazwaTypOpis
emailIdStringidentyfikator e-mail kalendarza użytkownika monitorowanego przez aktywator.

Powroty

CalendarTriggerBuilder – nowa usługa CalendarTriggerBuilder.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/calendar
 • https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
 • https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly
 • https://www.google.com/calendar/feeds

timeBased()

Tworzy i zwraca wartość ClockTriggerBuilder do tworzenia reguł opartych na czasie.

ScriptApp.newTrigger('myFunction')
 .timeBased()
 .atDate(2013, 10, 31)
 .create();

Powroty

ClockTriggerBuilder – nowa wersja narzędzia ClockTriggerBuilder

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/script.scriptapp