Class FormTriggerBuilder

FormTriggerBuilder

Kreator reguł uruchamiających formularze.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
create()TriggerTworzy i zwraca nowy aktywator.
onFormSubmit()FormTriggerBuilderOkreśla regułę, która będzie się uruchamiać po przesłaniu odpowiedzi do formularza.
onOpen()FormTriggerBuilderOkreśla regułę uruchamianą po otwarciu widoku edycji formularza.

Szczegółowa dokumentacja

create()

Tworzy i zwraca nowy aktywator.

Zwróć

Trigger – nowa reguła.


onFormSubmit()

Określa regułę, która będzie się uruchamiać po przesłaniu odpowiedzi do formularza.

var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
ScriptApp.newTrigger('myFunction')
  .forForm(form)
  .onFormSubmit()
  .create();

Zwróć

FormTriggerBuilder – ten FormTriggerBuilder do łańcucha


onOpen()

Określa regułę uruchamianą po otwarciu widoku edycji formularza.

var form = FormApp.getActiveForm();
ScriptApp.newTrigger('myFunction')
  .forForm(form)
  .onOpen()
  .create();

Zwróć

FormTriggerBuilderFormTriggerBuilder do łańcucha.