Class FormTriggerBuilder

FormTriggerBuilder

Kreator aktywatorów formularzy.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
create()TriggerTworzy i zwraca nowy aktywator.
onFormSubmit()FormTriggerBuilderOkreśla regułę, która uruchomi się po przesłaniu odpowiedzi w formularzu.
onOpen()FormTriggerBuilderOkreśla regułę, która uruchomi się po otwarciu widoku edycji formularza.

Szczegółowa dokumentacja

create()

Tworzy i zwraca nowy aktywator.

Powroty

Trigger – nowa reguła.


onFormSubmit()

Określa regułę, która uruchomi się po przesłaniu odpowiedzi w formularzu.

var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
ScriptApp.newTrigger('myFunction')
  .forForm(form)
  .onFormSubmit()
  .create();

Powroty

FormTriggerBuilder – ten FormTriggerBuilder, do łańcuchów


onOpen()

Określa regułę, która uruchomi się po otwarciu widoku edycji formularza.

var form = FormApp.getActiveForm();
ScriptApp.newTrigger('myFunction')
  .forForm(form)
  .onOpen()
  .create();

Powroty

FormTriggerBuilder – ten element typu FormTriggerBuilder do tworzenia łańcuchów.