Class CalendarTriggerBuilder

CalendarTriggerBuilder

Kreator reguł kalendarza.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
create()TriggerTworzy regułę i zwraca ją.
onEventUpdated()CalendarTriggerBuilderOkreśla wyzwalacz uruchamiany po utworzeniu, zaktualizowaniu lub usunięciu wpisu w kalendarzu.

Szczegółowa dokumentacja

create()

Tworzy regułę i zwraca ją.

Powroty

Trigger – nowa reguła.


onEventUpdated()

Określa wyzwalacz uruchamiany po utworzeniu, zaktualizowaniu lub usunięciu wpisu w kalendarzu.

Powroty

CalendarTriggerBuilder – ten element typu CalendarTriggerBuilder do tworzenia łańcuchów.