Class DocumentTriggerBuilder

DocumentTriggerBuilder

Kreator aktywatorów dokumentów.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
create()TriggerTworzy i zwraca nowy aktywator.
onOpen()DocumentTriggerBuilderOkreśla wyzwalacz, który uruchomi się, gdy dokument zostanie otwarty.

Szczegółowa dokumentacja

create()

Tworzy i zwraca nowy aktywator.

Powroty

Trigger – nowa reguła.


onOpen()

Określa wyzwalacz, który uruchomi się, gdy dokument zostanie otwarty.

var document = DocumentApp.getActiveDocument();
ScriptApp.newTrigger('myFunction')
  .forDocument(document)
  .onOpen()
  .create();

Powroty

DocumentTriggerBuilder – ten element typu DocumentTriggerBuilder do tworzenia łańcuchów.