Class TextOutput

TextOutput

Obiekt Textoutput, który może być udostępniany za pomocą skryptu.

Ze względów bezpieczeństwa skrypty nie mogą bezpośrednio zwracać treści tekstowych do przeglądarki. Zamiast tego przeglądarka jest przekierowywana na stronę googleusercontent.com, która wyświetla ją bez dodatkowej manipulacji czy porządkowania.

Możesz zwracać treści tekstowe podobne do tych:

function doGet() {
  return ContentService.createTextOutput("hello world!");
}
Istnieją również metody udostępniania plików JSON, RSS i XML jako obiekty Textoutputs. Zapoznaj się z odpowiednimi metodami na stronie ContentService.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
append(addedContent)TextOutputDodaje nową treść do treści, która będzie wyświetlana.
clear()TextOutputUsuwa bieżącą zawartość.
downloadAsFile(filename)TextOutputInformuje przeglądarkę, że ma pobrać te treści, zamiast je wyświetlać.
getContent()StringPobiera treści do wyświetlenia.
getFileName()StringZwraca nazwę pliku, jako który ma on być pobrany, lub wartość null, jeśli ma on być wyświetlany, a nie pobrany.
getMimeType()MimeTypePobierz typ MIME, z którym będą wyświetlane te treści.
setContent(content)TextOutputOkreśla treść, która będzie wyświetlana.
setMimeType(mimeType)TextOutputUstawia typ MIME treści, które będą wyświetlane.

Szczegółowa dokumentacja

append(addedContent)

Dodaje nową treść do treści, która będzie wyświetlana.

Parametry

NazwaTypOpis
addedContentStringtreść do dołączenia

Powroty

TextOutput – sama wartość TextExit, przydaje się do tworzenia łańcuchów


clear()

Usuwa bieżącą zawartość.

Powroty

TextOutput – sama wartość TextExit, przydaje się do tworzenia łańcuchów


downloadAsFile(filename)

Informuje przeglądarkę, że ma pobrać te treści, zamiast je wyświetlać.

Niektóre przeglądarki ignorują to ustawienie. Ustawienie wartości null spowoduje przywrócenie domyślnego działania wyświetlania, a nie pobierania.

Parametry

NazwaTypOpis
filenameStringnazwę pliku, która ma być używana przez przeglądarkę

Powroty

TextOutput – obiekt Textoutput, który przydaje się do tworzenia łańcuchów

Rzuty

Error – jeśli nazwa pliku zawiera niedozwolone znaki;


getContent()

Pobiera treści do wyświetlenia.

Powroty

String – treść, która będzie wyświetlana.


getFileName()

Zwraca nazwę pliku, jako który ma on być pobrany, lub wartość null, jeśli ma on być wyświetlany, a nie pobrany.

Powroty

String – nazwa pliku,


getMimeType()

Pobierz typ MIME, z którym będą wyświetlane te treści.

Powroty

MimeType – typ MIME, który będzie używany;


setContent(content)

Określa treść, która będzie wyświetlana.

Parametry

NazwaTypOpis
contentStringtreść do wyświetlenia

Powroty

TextOutput – sama wartość TextExit, przydaje się do tworzenia łańcuchów


setMimeType(mimeType)

Ustawia typ MIME treści, które będą wyświetlane. Domyślnie jest to zwykły tekst.

Parametry

NazwaTypOpis
mimeTypeMimeTypetyp MIME

Powroty

TextOutput – sama wartość TextExit, przydaje się do tworzenia łańcuchów