Class ContentService

Usługa treści

Usługa zwracająca treść tekstową ze skryptu.

Tekst możesz wyświetlać w różnych postaciach. Na przykład opublikuj ten skrypt jako aplikację internetową.

function doGet() {
  return ContentService.createTextOutput("Hello World");
}
Gdy otworzysz adres URL aplikacji internetowej, w przeglądarce wyświetli się "Hello World&quot. Ze względów bezpieczeństwa skrypty nie mogą bezpośrednio zwracać treści do przeglądarki. Zamiast tego muszą one wyświetlać treści z innego adresu URL. Dlatego URL w przeglądarce dla danych wyjściowych utworzonych za pomocą tej aplikacji internetowej jest inny niż pierwotny URL skryptu.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
MimeTypeMimeType

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
createTextOutput()TextOutputUtwórz nowy obiekt TextOutput.
createTextOutput(content)TextOutputUtwórz nowy obiekt TextOutput, który może obsługiwać dane treści.

Szczegółowa dokumentacja

createTextOutput()

Utwórz nowy obiekt TextOutput.

function doGet() {
  var output = ContentService.createTextOutput();
  output.append("Hello world!");
  return output;
}

Zwróć

TextOutput – nowy obiekt Textoutput.


createTextOutput(content)

Utwórz nowy obiekt TextOutput, który może obsługiwać dane treści.

function doGet() {
  var output = ContentService.createTextOutput("Hello world!");
  return output;
}

Parametry

NazwaTypOpis
contentStringtreść do wyświetlenia.

Zwróć

TextOutput – nowy obiekt Textoutput.