Class DataTable

Tabela danych

Tabela danych używana na wykresach. DataTable może pochodzić z takich źródeł jak Arkusze Google lub określone adresy URL tabel danych albo wypełniać go ręcznie. Ta klasa jest celowo stosowana bez żadnych metod: DataTable może być przekazywany, ale nie być manipulowany bezpośrednio.