Class DataTable

Veri Tablosu

Grafiklerde kullanılacak Veri Tablosu. DataTable, Google E-Tablolar gibi kaynaklardan veya belirtilen veri tablosu URL'lerinden gelebilir veya manuel olarak doldurulabilir. Bu sınıfın kasıtlı olarak bir yöntemi yoktur: Bir DataTable geçirilebilir ancak doğrudan manipüle edilemez.