Enum ChartMergeStrategy

ChartMergeStrategy

Informacja o tym, jak wiele zakresów w źródle zostało wyrażonych na wykresie.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: Charts.ChartMergeStrategy.MERGE_COLUMNS.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
MERGE_COLUMNSEnumDomyślny: Wykresy scalają kolumny wielu zakresów.
MERGE_ROWSEnumWykresy scalają wiersze wielu zakresów.